Stem mee voor de Public Gold Award en maak kans op een designprijs!

Wil je kans maken op een van onderstaande prijzen? Dan kan je je stem voor de Public Gold Award 23 uitbrengen. Door de schiftingsvraag te beantwoorden maak je kans op een van de designobjecten uit onze prijzenpot!

  • 1 koffer Ibon Spinner van Samsonite (i.s.m. Achilles) ter waarde van 319 euro
  • 5 setjes met 4 theekopjes Collage van Utilise.objects voor Serax ter waarde van 52 euro per set 
  • 9 handdoeken Saida/Louis van Leila Hassouna ter waarde van 22 euro

Eén deelnemer kan slechts één stem uitbrengen. De prijzen worden verloot onder alle geldige deelnemers aan de stemming. De 15 winnaars worden persoonlijk verwittigd in de loop van januari 2023. De prijzen zullen opgestuurd worden nadat we de adressen van de winnaars hebben ontvangen.

Reglement publieksstemmen

Artikel 1

Flanders DC, hierna “de organisator”, organiseert de wedstrijd “Stemming Henry van de Velde Awards 23”. Deelname aan deze wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. De wedstrijd start op dinsdag 15 november 2022 en wordt afgesloten op dinsdag 20 december 2022 om 23u59.

Artikel 2

Elke fysieke persoon die belangstelling toont voor de Henry van de Velde Awards, Flanders DC en/of de wedstrijd “Stemming Henry van de Velde Awards 23” kan aan deze wedstrijd deelnemen. De werknemers van Flanders DC zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 

Artikel 3

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de website www.henryvandevelde.be.

Artikel 4

De deelnemers moeten stemmen op hun favoriet voor de Public Gold Award op de bovenvermelde site, hun e-mailadres invullen en de schiftingsvraag beantwoorden. Enkel indien aan alle voorwaarden voldaan is, wordt de deelname als geldig beschouwd. Er wordt slechts 1 deelname per deelnemer toegestaan.

Artikel 5

Er worden 15 winnaars gekozen. Als winnaars worden beschouwd de deelnemers die hun stem uitbrachten en die het antwoord op de schiftingsvraag het meest benaderen.

In geval van gelijke antwoorden op de schiftingsvraag zal de datum van deelname bepalen wie de winnaars zijn: de eerste deelnemers zijn de winnaars.

Artikel 6

Wordt ongeldig en nietig verklaard: elke deelname met ongeldige gegevens en/of deelname na de uiterste datum van de wedstrijd. 

Artikel 7

De prijs omvat 15 loten:

  • Eerste prijs: 1 x koffer Ibon Spinner van Samsonite (i.s.m. Achilles) ter waarde van 319 euro
  • Tweede t.e.m. zesde prijs: 1 x set 4 theekopjes Collage van Utilise.objects voor Serax ter waarde van 52 euro per set 
  • Zevende t.e.m. vijftiende prijs: 1 x handdoek Saida/Louis van Leila Hassouna ter waarde van 22 euro

Artikel 8

Om zijn prijs in ontvangst te nemen, wordt de winnaar gecontacteerd om een gepaste moment en manier van inontvangstname te bepalen. Indien er geen akkoord gevonden wordt met de winnaar, wordt hij ontheven aan zijn recht op de prijs. In dit geval zal de prijs in kwestie worden toegekend aan een andere persoon.

Artikel 9

De wedstrijdprijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De wedstrijdprijs is niet inruilbaar, ook niet tegen de waarde in geld.

Artikel 10

De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs. De winnaar ontheft de organisator van elke aansprakelijkheid.

Artikel 11

De winnaar wordt persoonlijk via e-mail op de hoogte gesteld door Flanders DC in de loop van januari 2023. De winnaar moet zich voegen naar het wedstrijdreglement. Indien de winnaar niet aan de criteria van dit reglement voldoet, zal de prijs niet worden toegekend en blijft hij eigendom van de organisator, of zal hij worden toegekend aan een andere deelnemer.

Artikel 12

De organisator behoudt zich het recht om de naam van de winnaar en de wedstrijdprijs te communiceren, zonder dat hieruit voor de winnaar andere rechten dan het ontvangen van zijn prijs, voortvloeien. 

Artikel 13

De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit en hun adresgegevens te laten controleren en te laten nagaan of deze overeenstemmen met de gegevens op hun identiteitskaart. Elke valse verklaring met betrekking tot de identiteit of het thuisadres zal leiden tot de onmiddellijke uitschakeling van de deelnemer.

Artikel 14

De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke mogelijke incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. De organisator garandeert op geen enkele manier de goede werking van software die door derden ontwikkeld wordt.

Artikel 15

De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een panne van het internetnetwerk, voor verzendingsproblemen van gegevens of voor communicatieonderbrekingen, een slechte verbinding of voor een panne van de server.

Artikel 16

Het volledige reglement van deze wedstrijd kan worden geraadpleegd op de bovenvermelde website. De organisator behoudt zich het recht om het wedstrijdverloop te wijzigen, te verlengen of volledig te annuleren omwille van gebeurtenissen buiten zijn wil om. De organisator behoudt zich daarenboven het recht de wedstrijdprijs en/of de bepalingen in het reglement te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden buiten zijn wil om, hem daartoe dwingen.

Artikel 17

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer alle bepalingen van dit reglement volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt. In geval er problemen optreden bij de interpretatie of de toepassing van dit reglement of in het geval er zich een geschil voordoet bij de uitvoering van de wedstrijd, is het de organisator die uiteindelijk beslist.