Reglement

Download hier het volledige reglement voor de Henry van de Velde Awards 22.

Categorieën

Producten, (onderzoeks)projecten, diensten of systemen kunnen voor de editie 22 meedingen naar een Gold, Silver of Bronze Award binnen de volgende negen categorieën:

Business Innovation

Een designprijs voor innovatieve oplossingen in de industrie of in professionele omgevingen die zorgen voor optimalisatie en efficiëntie van logistieke en productieprocessen en betere werkomstandigheden, en die eveneens bijdragen tot een gezondere planeet. De focus ligt op efficiëntiewinst, demonteerbaarheid, modulariteit, nieuwe technologie, automatisatie, robotisatie.

Consumer

Een designprijs voor nieuwe of verbeterde (semi-)industriële eindproducten en slimme oplossingen die het individuele leven verbeteren en vergemakkelijken, binnen de domeinen van de lifestyle, welzijn, voeding, mobiliteit, media en ontspanning.

Crafts

Een designprijs voor een zinvol product, object of project dat door toedoen van designgedreven vakmanschap naar een hoger niveau getild wordt in zijn productieproces, materiaalkeuze, vorm, afwerking. ‘Zinvol’ is een product dat grenzen verlegt, meerwaarde creëert in een brede maatschappelijke context, een object dat ontroert en wat je koestert, initieel niet bestemd is voor massaproductie en dat bijzonder is in zijn DNA.

Design Research

Een designprijs voor zinvolle, inspirerende en visionaire scenario's en concepten die het resultaat zijn van een op gedegen onderzoek gebaseerde ontwerppraktijk en die opportuniteiten aanreiken voor de toekomst van mens en planeet.

Digital Product

Een designprijs voor een nieuw of verbeterd digitaal product waar design strategisch werd ingezet. De focus ligt op het centraal zetten van de gebruikerservaring doorheen het volledige productontwikkelingsproces, het uitwerken van een doordachte productidentiteit die de emotionele relatie met de gebruiker versterkt en een interface die een naadloze en optimale interactie faciliteert tussen gebruiker en technologie. Dit kunnen zijn: webplatformen, mobiele applicaties, software oplossingen, interfaces van apparaten, enzovoort.

Environment

Een designprijs voor onderzoek, nieuwe of verbeterde systemen, diensten en producten die complexe milieu vraagstukken vanuit een collaboratieve benadering aanpakken en die de maatschappij dichter bij de oplossing brengt of beter laat omgaan met de problematiek. Deze systemen, diensten of producten die het resultaat zijn van kruisbestuiving kunnen oplossingen aanreiken voor de klimaatverandering en luchtvervuiling, het schaarser worden van grondstoffen, het bevorderen van duurzame voedselproductie, het structureel oplossen van het fileleed of van geluidsoverlast, enz.

Graphics

Een designprijs voor een product, dienst of systeem, analoog of digitaal, waarbij de vorm van communicatie of de communicatiedrager duidelijk een meerwaarde heeft en zorgt voor heldere communicatie die zijn doelgroep effectief bereikt. Dit kunnen zijn: de vormgeving van letters, boeken, catalogi, brochures, tijdschriften en kranten, aankondigingen en posters, uitnodigingen, kalenders, maar ook illustraties, storytelling en infographics, webdesign en motion graphics, corporate identity, campagnes en bewegwijzering.

Habitat

Een designprijs voor een nieuw of verbeterd product dat zorgt voor aangenaam wonen of comfortabel thuiswerken en zo bijdraagt tot persoonlijk welzijn. Dit kan zijn: in- en outdoormeubilair; kantoormeubilair en -accessoires; interieurtextiel; verlichting; tafelgerei; high end interieurobjecten.

Spaces

Een designprijs voor nieuwe of verbeterde systemen of diensten die een particuliere, publieke of professionele omgeving/ruimte vormgeven, (mee) organiseren en het vertoeven in deze ruimte aangenamer maken en vlotter doen verlopen. Dit kunnen zijn: inrichting van woningen, kantoorruimtes, publieke ruimte, commerciële ruimtes, maar ook modulaire concepten.

Behalve voor deze negen categorieën wordt ook een Henry van de Velde Gold Award uitgereikt voor: 

Lifetime Achievement

Een designprijs voor een ontwerper die of ontwerpbureau dat minstens 30 jaar actief is en op economisch, maatschappelijk en/of cultureel vlak nationaal impact gehad heeft met zijn/haar designactiviteiten en een internationale speler is in de sector. Deze award wordt voorgedragen door de leden van de jury.

Young Talent

Een designprijs ter stimulering van een jong talent of bureau dat maximaal tien jaar actief is binnen de sector. Bij de beoordeling staat de ontwerper of het bureau centraal en wordt de maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van de gehele portfolio bekeken. Deze award wordt voorgedragen door de leden van de jury. De laureaat ontvangt een geldprijs van 10.000 euro.

Company

Een designprijs voor bedrijven die designers en vormgeving strategisch inzetten voor hun bedrijf of instelling. Hiermee wordt goed opdrachtgeverschap in relatie tot design beloond. Belangrijke criteria zijn de mate van professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie. Deze award wordt voorgedragen door de leden van de jury. 

Ecodesign by OVAM

Een designprijs voor een bedrijf of ontwerper die fungeert als een rolmodel voor andere ontwerpers. Deze laureaat overtuigt de jury door een weldoordachte keuze voor principes van ecodesign als rode draad doorheen de gehele bedrijfscultuur en -strategie en/of doorheen de ontworpen producten en diensten. Belangrijke criteria zijn de impact, potentiële groei, de visie en de continuïteit binnen het duurzaamheidsthema. Deze award wordt voorgedragen door de leden van de jury.

Public

De publieksprijs wordt uitgereikt aan het product of project met de meeste voorkeurstemmen van het publiek. Er kan online gestemd worden op alle gelauwerde producten, projecten en diensten uit de negen categorieën beschreven in art. 7 uit het reglement. De laureaten Lifetime Achievement, Young Talent, Company en Ecodesign by OVAM komen niet in aanmerking.

Criteria

De wedstrijd staat open voor producten, projecten, diensten en systemen die voldoen aan de hieronder beschreven criteria:

 1. De inzendingen hebben een Vlaamse link, hetzij via de ontwerper of ontwerpstudio, hetzij via de producent of de editeur, hetzij via een andere opdrachtgever.

 2. De deelnemende ontwerpen/projecten voldoen aan de 'good design' criteria: goed design heeft impact, is zinvol, vernieuwend, functioneel, vormelijk weldoordacht, milieuvriendelijk en duurzaam, professioneel afgewerkt en met respect voor de gebruikte technieken en materialen.

 3. Ingediende service, systemic en social design projecten zullen beoordeeld worden op basis van het resultaat en van wat kenmerkend is voor deze methodiek of attitude: de mens staat centraal; oplossingen ontstaan uit samenwerking; er wordt gekeken naar de volledige context; ontwerptechnieken zorgen voor concreet en oplossend denken; het is een stap-voor-stap proces waarbij regelmatig getest en geëvalueerd wordt.

 4. Het product is in zijn huidige vorm gelanceerd op de markt tussen 1 april 2020 en 31 mei 2021, en het traject van de onderzoeken, diensten en projecten is afgerond na 1 april 2020. 

 5. De inzending gebeurt online via het inschrijvingsformulier op henryvandevelde.be, volledig en binnen de gestelde termijn.

De inzender gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden bij het indienen van een project, product of dienst. Indien de inzending hieraan niet beantwoordt, is de organisatie gerechtigd om deze uit te sluiten.  

Deelnameprocedure

 1. Zowel de ontwerper/ontwerpbureau als de producent, editeur of andere opdrachtgever kunnen indienen.

 2. Inschrijven kan online op de website www.henryvandevelde.be tot en met 31 mei 2021.

 3. Deelname is volledig gratis.

 4. Met één project in meerdere categorieën inschrijven, is toegestaan. 

 5. Designers/designbureau’s of opdrachtgevers kunnen ook meerdere projecten indienen.

 6. Bij iedere categorie waarvoor men inschrijft, vragen we een duidelijke motivatie waarom het project binnen deze categorie meerwaarde biedt en impact heeft.

 7. De inzender is bereid en in de mogelijkheid het werk ter beschikking te stellen en zelf in te staan voor het transport naar de locatie van de tweede selectieronde eind augustus 2021 en naar Bozar tijdens de maanden januari, februari en maart 2022.

 8. De inzender verstrekt alle gevraagde informatie en is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid ervan. De organisatie heeft geen onderzoeksplicht.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over deelname aan de Henry van de Velde Awards.

Kan ik me met meerdere producten inschrijven?

Je kan je inderdaad met meerdere producten inschrijven. Beschouw deze als een aparte inzending, waarvoor je dus telkens een apart deelnameformulier dient in te vullen. Uitzondering hierop vormen de productfamilies (of productvarianten), die je wel als één inzending kan beschouwen.

Kan ik me met één product in meerdere categorieën inschrijven?

Met één product kan je je in maximum twee categorieën inschrijven. We raden je aan de omschrijvingen van de verschillende categorieën goed te lezen. Indien je dan toch nog twijfelt, kan je voor advies contact opnemen via info@henryvandevelde.be.

Is deelname volledig gratis? Ook als je een award wint?

Deelnemen aan de Henry van de Velde Awards is volledig gratis. Er is geen deelnameprijs en ook de deelname aan de tentoonstelling in Bozar en de toegang tot de ceremonie is gratis. Het kost je enkel wat tijd om je project, product of dienst nauwkeurig te beschrijven en te illustreren, en in te staan voor het transport in het kader van een mogelijke selectie, zodat de jury de inzendingen grondig kan beoordelen. Indien je een award wint, neem je deel aan de tentoonstelling in Bozar en sta je ook in voor het transport van het product.

Mijn product komt pas op de markt in het najaar. Kan ik dan nu al deelnemen of moet ik wachten tot volgend jaar om deel te nemen?

Stel dat je geselecteerd bent voor de tweede ronde, dan vragen we je om het fysieke product eind augustus binnen te brengen zodat de jury het verder kan onderzoeken en testen. Dat product moet dan volledig op punt staan, zoals het op de markt zal komen. Indien dit het geval is, kan je deelnemen.

Het is me niet duidelijk voor welke categorie ik me best inschrijf met mijn project. Met wie kan ik dit verder bespreken?

Vermits je met een product slechts kan inschrijven in max. 2 categorieën is het heel belangrijk om de juiste keuze te maken. De omschrijving van de verschillende categorieën vind je bovenaan deze pagina terug. Als je dan toch nog twijfelt, kan je ons contacteren op info@henryvandevelde.be.

Kan ik me ook inschrijven voor de Lifetime Achievement, Young Talent, Company of Ecodesign by OVAM Award?

Voor deze awards kan je je niet inschrijven. Deze worden door de jury aangeduid.

Waarom zou ik deelnemen aan de Henry van de Velde Awards?

De Henry van de Velde Awards zijn de meest prestigieuze designprijzen in Vlaanderen. Door eraan deel te nemen maak je kans om jouw product, dienst of project toe te voegen aan het lijstje van award winning designs. En dat zonder enige financiële bijdrage. Het is een unieke kans om opgemerkt te worden, niet alleen door de professionele jury, maar als gelauwerd designer bouw je ook verder aan jouw credibiliteit tegenover mogelijke opdrachtgevers, en als opdrachtgever krijg je de kans om jouw naar waarde geschatte product extra in de kijker te zetten bij het brede publiek. Tijdens een feestelijke ceremonie en netwerkmoment in het bijzijn van zowat de volledige designsector worden zowel de winnaars in de bloemetjes gezet. Elke winnaar wordt tevens opgenomen in een exclusieve tentoonstelling in Bozar, alsook de publicatie, en maakt deel uit van een uitgebreide internationale communicatiecampagne. 

“Na het ontvangen van deze award heb ik enorm veel positieve reacties gekregen. Het leverde me mooie visibiliteit en erkenning op én gaf ook een boost aan mijn verkoop”

Hanne De Wyngaert, Henry van de Velde Collective Award 16

Tijdslijn

15 maart 2021
Lancering

De oproep om in te schrijven voor de Henry van de Velde Awards 22 wordt gelanceerd. 

31 mei 2021
Deadline voor inschrijving

Ontwerpers en bedrijven krijgen ruim de tijd om hun beste werk van het afgelopen jaar gratis in te schrijven voor deze wedstrijd.

1 juli 2021
Selectieronde 1

De jury komt een eerste keer samen om alle ingediende projecten te overlopen. De beste projecten uit elke categorie worden geselecteerd om naar de volgende ronde te gaan.

2 september 2021
Selectieronde 2

De jury komt een tweede keer samen om de geselecteerde projecten uit de eerste ronde fysiek te bekijken en de winnaars te bepalen.

16 november 2021
Bekendmaking van de winnaars Henry van de Velde Awards 22

De 27 winnaars van de wedstrijd worden bekendgemaakt.

16 november 2021
Start online stemming voor de Public Gold Award

Vanaf nu kan je stemmen op je favoriete project voor de Public Gold Award.

23 december 2021
Einde online stemming voor de Public Gold Award

23 december is de laatste dag om te stemmen op jouw favoriet!

8 februari 2022
Awardshow met bekendmaking winnaars Henry van de Velde Awards 22

De jaarlijkse feestelijke uitreiking van de Henry van de Velde Awards vindt plaats in Bozar in Brussel en wordt gevolgd door de opening van de tentoonstelling in de Foyers en een receptie in de Hortahal.

10 april 2022
Einde tentoonstelling in Bozar

Laatste dag van de tentoonstelling. Tot en met 10 april kunnen de bezoekers de (gratis) expo in Bozar in Brussel bezichtigen.