Letters op maat

Designer
Erik Desombere

Letters op maat zijn lettertypes ontwikkeld vanuit logo-ontwerpen.

Erik Desombere ontwikkelde drie fonts, waarin mathematiek en systematiek een belangrijke rol spelen. Voor Greenconcepts ontwierp hij een typografisch logo binnen een grid van twee vierkanten breed en vier hoog. Dat leidde tot de ontwikkeling van een font met diverse hoogtevarianten, waarbij de letters door elkaar gebruikt kunnen worden. Het tweede font groeide uit het ontwerp voor het nieuwe logo van Sint Lucas Antwerpen, met als vormelijk aanknopingspunt de gevelsteenverbinding van het gebouw. Reflecterend op een handmatig logo-ontwerp uit 1987 voor Industrimmo, creëerde hij een derde font met een stevig grid van vijf op zeven vierkanten, doorkruist met alle mogelijke diagonalen.

De jury over Letters op maat:

Dit project bestaat uit materiaal van een hele carrière en brengt dus een heel oeuvre in beeld. Het sluit aan bij de retrospectieve expo van Erik Desombere in Menen en toont een uitgeklede, constructivistische, speelse manier om met typografie bezig te zijn. Erik haalt inspiratie uit vernacular typography, oftewel letters in de publieke ruimte, maar hij is ook bezig met de geschiedenis van zijn vakgebied en de typografie. Hij vertaalt die elementen succesvol naar een heel afgemeten vormgeving en zoekt consequent naar typografische oplossingen voor vormgevingsproblemen. Zijn project toont zowel een grondig en gedragen onderzoek als heel concrete en bruikbare toepassingen van de onderzoeksresultaten.
Letters op maat

Wat betekent deze award voor jou?

In het verleden als leerling aan de tekenacademie ontdekte ik de mogelijkheden van letters. Het is daar dat mijn liefde voor letters ontstond, die uitgroeide tot fascinatie en gedrevenheid. In mijn opleiding aan Sint Lucas Antwerpen kreeg ik de ruimte om met letters aan de slag te gaan, om typografische ‘beelden’ te construeren, een volledig alfabet te creëren. Professionele opdrachten gaven me de kans om in typografische logo’s de letters en letterverbanden, de woorden en woordrelaties verder te exploreren. Telkens opnieuw een overdachte zoektocht om te vinden. De ‘liefde voor letters’ is een boodschap die ik steevast meegaf aan mijn studenten grafisch ontwerp. De ‘letterliefde’ is meer dan ooit een passie. En de award is wellicht een erkenning, een bevestiging.

Hoe is het idee voor dit project ontstaan?

Bij elke opdracht voor een typografisch logo met huisstijl zie ik mogelijkheden om het ontwerp verder te onderzoeken, uitgebreid te experimenteren en systematisch te ontwikkelen. De drijfveer is hardnekkig en kan leiden tot een volledig alfabet (kapitalen, onderkasten of beide). De toevoeging van een extra typografische toets vervolledigt dat traject, zoals bij Greenconcepts, waar een aantal letters in verschillende hoogtes bestaan en het logo zo in diverse vormen gegenereerd kan worden.

Wat maakt jouw project zo bijzonder?

Wat me het meeste boeit, is het ontwerpproces: het bouwen, verfijnen en verbeteren. Het herhalend onderzoek naar nieuwe typografische mogelijkheden verrast telkens. Zo blijft het onderzoek naar de open/gesloten hoekverbindingen bij het aanvullend font voor het Sint Lucas Antwerpen-logo, voor mij een boeiende uitdaging. Het opbouwen, afwegen, testen en evalueren van de 81 combinatiemogelijkheden bij het vierkant en die toepassen op de verschillende letters, leidde tot belangrijke inzichten. Die lieten me toe om het licht/zwaareffect van de horizontale en verticale stroken tegen elkaar af te wegen. De grid-gebaseerde onderzoeksmethodologie als vertrekpunt is helder, kan zeker ook in complexe aanpakken resultaat opleveren en is daardoor overdraagbaar voor andere ontwerpers.