Prosthetic X

Designer
Isaac Monté (& In 4Art)

Prosthetic X is een onderzoek dat gezondheidsdata inzichtelijk maakt en gedragsverandering stimuleert.

Prosthetic X © Monica Monte
Prosthetic X © Monica Monte

In Prosthetic X onderzocht Isaac Monté hoe design en technologie ingezet kunnen worden om onze eigen gezondheid nauwlettend in de gaten houden en zo gedragsverandering te stimuleren. Het artificieel data-orgaan bestaat uit tien prothesen die de drager inzicht geven in de eigen gezondheid en zo helpen om langer (sociaal) actief, gezond en zelfstandig te blijven. Heb ik vandaag genoeg bewogen? Ben ik voldoende in de buitenlucht geweest? Had ik het nodige sociaal contact? De dragers van Prosthetic X kunnen het eenvoudig aflezen aan de kleuren of vorm van de prothesen die zij op hun lichaam dragen. Het project wil onze gezondheid preventief monitoren, zodat ouderen op een gezonde en vitale manier oud worden en zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

De jury over Prosthetic X:

“De ludieke en poëtische benadering helpt om op een andere manier te kijken naar gevoelige maatschappelijke thema's.”

Hoe is het idee voor dit project ontstaan?

Isaac Monté: Prosthetic X is een samenwerking tussen mezelf en In4Art, instituut voor art-driven innovation. Het idee voor het project is ontstaan tijdens een gezamenlijke verkenning van het thema veroudering en de rol van technologie daarin. Veroudering is een actueel thema. Dankzij medische innovaties en een veranderende levensstijl worden we steeds ouder. Dit roept vragen op zoals waar mensen verouderen, hoe mensen verouderen en wat er nodig is om gezond, mooi, geliefd en gewaardeerd oud te worden. Prosthetic X verkent deze vragen en de rol van technologie daarin op een speculatieve, experimentele manier.

Hoe draagt het bij tot een betere wereld?

Isaac Monté: Prosthetic X plaatst de gebruiker centraal en zorgt voor empowerment door de drager inzicht te geven in zijn gezondheidstoestand. Het project laat zien hoe gezondheid en welzijn in onze technologische tijd gevormd kunnen worden door te bevragen hoe we ons lichaam kunnen ‘verbeteren’ met technologie en wat dit kan betekenen voor ons idee van gezondheid, vitaliteit en schoonheid in de (nabije) toekomst. Verder bevraagt het de manier waarop ons beeld van schoonheid en gezondheid verandert wanneer we ons gezicht en onze handen ‘herontwerpen’. Tenslotte gaat het ook vereenzaming tegen, door mensen met gedeelde interesses met elkaar te verbinden en sociale interactie te stimuleren.

Heb je nog verdere plannen met dit project?

Isaac Monté: Op dit moment zijn we bezig met de doorontwikkeling van Prosthetic X in een wearable. VYX is een low-tech, intuïtieve wearable die de drager helpt om op een gezonde en mooie manier oud te worden. Het zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in de blootstelling aan UV, de hoeveelheid vitamine D en of de drager voldoende beweging krijgt. Verder gaat Prosthetic X als installatie reizen en op verschillende plaatsen getoond worden, bijvoorbeeld in NEMO, het wetenschaps- en technologiemuseum in Amsterdam. We werken tenslotte ook verder aan het Data Donation Register, een nieuwe vorm van gebruikersvoorwaarden waarbij de gebruiker centraal staat en niet langer de techontwikkelaar.

Prosthetic X
Prosthetic X
Prosthetic X