EVOLVE 4EL23

Designbureau
Pars Pro Toto
Opdrachtgever
Anglo Belgian Corporation
Afmetingen
230 x 400 x 156 cm
Materiaal
VO gecoat polyester, metalen inzetstukken, glaswol met bithumen isolatiematten
Techniek
Polyester gevormd in een mal, polyester hand lay-up, gelaserd, geplooide en gelaste staalstructuren
Uitvoering
Industrieel

EVOLVE 4EL23 is een meervoudige brandstofmotor met middelhoog toerental, die de overgang faciliteert van fossiele brandstof naar zero-carbon brandstof.

EVOLVE 4EL23
EVOLVE 4EL23

Anglo Belgian Corporation ontwikkelde met EVOLVE 4EL23 de allereerste meervoudige brandstofmotor met middelhoog toerental, die de overgang faciliteert van fossiele brandstof naar zero-carbon brandstof. Naast het technisch vernuft van deze brandstofmotor behoedt de bescherming, die door Pars Pro Toto werd ontworpen, zowel motor als operator voor schade of verwondingen en worden hitte, geluid en trillingen verminderd. De motorbehuizing komt aan alle ergonomische noden tegemoet. De EVOLVE 4EL23 is compatibel met verschillende brandstoffen, is efficiënter wat betreft verbruik en heeft bijgevolg ook minder uitstoot.

De jury over EVOLVE 4EL23:

“De modulaire integratie van verschillende minder vervuilende brandstoffen maakt van dit ontwerp een duurzaam antwoord op de transitie waarmee de scheepvaart momenteel geconfronteerd wordt.”

Wat betekent deze award voor jullie?

Anglo Belgian Corporation: We hebben de afgelopen jaren heel hard gefocust op onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Deze award is dan ook een zeer mooie erkenning voor de grote investeringen en het harde werk dat we met zijn allen in deze nieuwe motor hebben gestoken. Tevens laat deze award ons toe extra naamsbekendheid te genereren, zodat nieuwe klanten kunnen aangetrokken worden.

Hoe is het idee voor dit project ontstaan?

Anglo Belgian Corporation: Sinds meer dan 100 jaar ontwikkelt Anglo Belgian Corporation innovatieve systemen voor de opwekking van vermogen voor zowel energieproductie als transport van goederen. Ons engagement is altijd op de klant gericht en is erop gefocust deze te helpen toekomstgerichte keuzes te maken. De state-of-the-arttechnologie waarvan de motor gebruik maakt, diende dan ook weerspiegeld te worden in het design. De attractieve vormgeving is daarenboven ook functioneel: het isoleert tegelijk akoestisch en thermisch en het geeft in één oogopslag de status van de machine weer aan de operator.

Wat maakt het project zo bijzonder?

Anglo Belgian Corporation: Met de EVOLVE 4EL23 openen wij een nieuwe weg naar een groene toekomst voor maritiem transport. We presenteren de verbrandingsmotor van de volgende eeuw, ongeacht de brandstof. Welke beleidshervormingen kunnen we in de toekomst verwachten? Hoe evolueren de brandstofprijzen? Wat wordt de beschikbare brandstof in mijn regio? Niemand weet wat de toekomst brengt... EVOLVE biedt antwoord op onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Het laat onze businesspartners toe flexibel te evolueren naar zero-emissie. De futuristische look van de motor is binnen onze industrie ongezien. Het accentueert de toekomstbestendigheid van het product dat zero-emissies toelaat mét behoud van performante energie.

Hoe draagt het bij tot een betere wereld?

Anglo Belgian Corporation: Deze viercilinder middelsnellopende, fuel flexible motor is erop voorzien om zowel op vloeibare als op gasvormige brandstoffen te draaien. Bovendien kan de 4EL23 op termijn eenvoudig worden geconverteerd van een werking op vloeibare brandstof naar dual fuel of naar 100% zero-emissie op waterstof.

EVOLVE 4EL23