Biodiversiteit in bos, stad en tuin met resthout

Designbureau
Utilise.objects
Designer
Brent Neve & Giel Dedeurwaerder
Opdrachtgever
Bos+, Flanders DC, Hout Info Bois (Wood Design)
Voor het project Wood Design gaat het onderzoeksplatform Utilise.objects op zoek naar esthetische oplossingen met reststromen uit de houtindustrie. De ontwerpen dragen specifiek bij aan de biodiversiteit binnen de meer geürbaniseerde leefwereld zoals parken, tuinen en in een stedelijke context, zonder het aansnijden van nieuwe grondstoffen.
Er zijn ontzettend veel organismen met het afbraakproces van dood hout gemoeid. Het overkoepelende doel van dit project is het belang hiervan belichten. De tweeledigheid van dit project is het directe resultaat met objecten voor de particuliere tuin en het indirecte resultaat met installaties voor steden en gemeenten die een sensibiliserende rol aannemen voor de maatschappij. Met een wand, bodem en staand object bekomt Utilise.objects vernieuwende en functionele ontwerpen die elk op hun beurt andere diersoorten zullen dienen. Deze esthetische en functionele elementen worden in vergankelijke installaties doorgetrokken waarbij er projectmatig met steden en gemeenten aan de slag gegaan wordt. Een kunstzinnige, thematische installatie met stadsgroen voor de toekomst.
Dit project werd gerealiseerd in het kader van Wood Design, een project van BOS+, Flanders DC en Hout Info Bois met de steun van Vlaanderen Circulair.