Het fungeert als proeftuin voor kunst- en talentontwikkeling. Tweemaal per jaar organiseert het huis Pilar Asap: een multidisciplinair festival waarbij tentoonstellingen, performances, lezingen en workshops elkaar aanvullen. Centraal staat een selectie van jonge kunstenaars en muzikanten die volgens Pilar op ieders radar moeten komen. Voor de communicatie van het festival gingen vormgevers Corbin Mahieu en Lennart Van den Bossche op zoek naar een typografie die de verschillende werelden van Pilar omvat: de historische kracht en eeuwenoude generaties van de universiteit enerzijds en de rebelse, punky jongeren van Pilar anderzijds. Het lettertype Bill uit 1950 van kunstenaar Max Bill (1908 - 1994) behelst beide elementen: het is gebaseerd op het oude spijkerschrift dat in tempels gebruikt werd om kennis over te dragen op leesstenen. Daarnaast leunt het lettertype ook aan tegen een op graffiti geënte stijl die dan weer perfect past bij de jonge, edgy doelgroep van het cultuurhuis. Het duo Mahieu-Van den Bossche legt zich bovendien strikte regels op om een unieke beeldtaal te creëren, zowel op print als online. Zo staan de letters altijd gecentreerd en gestapeld op elkaar, met als doel een pilaar te visualiseren.