Circle Sector

Designbureau
LUCA School Of Arts, Onderzoeksgroep Interactions (o.l.v. Ben Hagenaars)
Circle Sector is een living lab voor circulaire economie, bestaande uit een resource map, een lab en een studio verbonden aan de LUCA School Of Arts in Genk.

De resource map documenteert materialen, expertise en infrastructuur om circulaire ecosystemen op te zetten. In het lab worden prototypes van circulaire producten, diensten en systemen ontworpen. De prototypes worden in de studio getest en geëvalueerd om ze vervolgens te implementeren in samenwerking met burgers, bedrijven en beleid.

Circle Sector wil circulaire ecosystemen opzetten die beschikbare materialen, expertise en infrastructuur regionaal met elkaar verbinden. Het vormt een duurzaam alternatief voor het geglobaliseerde systeem van produceren en consumeren dat onlosmakelijk verbonden is met klimaatopwarming en onderhevig is aan economische veranderingen. Circle Sector gaat uit van een inclusieve aanpak waarbij niet enkel de mens centraal staat in het ontwerpproces maar ook zijn ruimere context waarbinnen producten ontworpen, gemaakt en gebruikt worden.

Circle Sector ontwikkelde een specifieke designmethode om ecosystemen op een regionale schaal op te zetten. Deze methode volgt een iteratief proces van mapping (Map), prototyping (Lab) en piloting (Studio).

Circle Sector ontwikkelde een circulair paspoort dat materialen, expertise en infrastructuur identificeert en grondstoffen visueel in kaart brengt op een resource map. De resource map documenteert letterlijk de grondstoffen waarmee een circulair ecosysteem kan opgebouwd worden.

CircleSector wordt ook ingezet als een digitaal kennisplatform: alle prototypes, tools en strategieën die in het kader van Circle Sector ontwikkeld worden, worden gedeeld zodat andere ontwerpers, lokale overheden, bedrijven en burgers ermee aan de slag kunnen. Zo wil Circle Sector uitgroeien tot een kennisnetwerk op Europese schaal.

Met de steun van: OVAM, Stad Genk, STEBO.