Sportkompas

Designbureau
Studio Dott.
Opdrachtgever
SportaMundi vzw (met de steun van Sport Vlaanderen)

Sporten draagt sterk bij tot het welzijn van kinderen. Kinderen en ouders zijn vaak niet op de hoogte van het brede aanbod in de buurt, of weten niet welke sport bij hen past.

Als kinderen de juiste sport kiezen, beleven ze er meer plezier aan en houden deze langer vol. Aan de hand van wetenschappelijk onder- bouwde algoritmes kan SportKompas reeds op jonge leeftijd (8 à 10 jaar) de meest geschikte sport nagaan. Er werden twee tests ontwikkeld: I Do en I Like, waarbij zowel de voorkeur als de fysieke aanleg van het kind worden bepaald. Het resultaat is telkens een aanbeveling van een aantal sporten. De testsessies worden georganiseerd door steden en gemeenten die willen inzetten op een duurzaam sportbeleid, samen met de verschillende basis- scholen. Tijdens de ontwikkeling van SportKompas werd geregeld afgestemd met alle actoren. Het moet leuk, stimulerend en niet-stigmatiserend zijn. Zo raken de kinderen enthousiast en krijgen ze de kriebels te pakken.

Sportkompas © Studio Dott
Sportkompas © Studio Dott

Het project werd dan ook opgevat als een totaalervaring, met storytelling, waarin elk kind centraal staat. Animaties werden ontwikkeld, met het figuurtje Sporti. Deze zorgen ervoor dat de be- wegingen op een voldoende abstracte, maar toch herkenbare manier worden overgebracht, zonder moeilijke taal te gebruiken. Hoe eenvoudig de app aanvoelt, des te complexer zijn de algoritmes, die het resultaat zijn van jarenlang doctoraatsonder- zoek aan de Universiteit Gent, i.s.m. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook bij de ontwikkeling van de interfaces werden de onderzoekers betrok- ken. Een smartphone-applicatie (met instructies) begeleidt de tests, zodat de testafname weten- schappelijk correct en consistent gebeurt. Tenslotte krijgt elk kind het lijstje met aanbevolen sporten samen met wat uitleg voor de ouders uitgeprint mee naar huis. Een digitaal platform brengt alle informatie samen en biedt een schat aan informatie. Zo kunnen leerkrachten hun lessen beter afstemmen op de diversiteit binnen de klas.