Tijdcapsules Sigmaplan

Designbureau
stefan.schöning.studio
Opdrachtgever
Vlaamse overheid (departement Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde)
Afmetingen
varia
Materiaal
hout, staal, beton
Techniek
varia
Uitvoering
Deels ambachtelijk, deels industrieel

De Kruibeekse polders zijn recent ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied.

Deze waterveiligheids- en onderhoudsinfrastructuur kan ook recreatief gebruikt worden. Net om deze potentie te benutten is een onthaalplan ontwikkeld door Stefan Schöning op maat van de Kruibeekse polders. Het is een plan en een visie op hoe er een optimale match tot stand kan komen tussen de specifieke vereisten van een natuur- en overstromingsgebied (en de directe omgeving ervan) en de verwachtingen van medegebruikers van dit gebied, vnl. inwoners en bezoekers.

Stefan Schöning heeft de onthaalinrichting gebaseerd op het idee van een tijdcapsule. De tijdcapsule verwijst naar het verleden, het heden en de toekomst van dit overstromingsgebied.

Kriskras doorheen de polders tref je tijdcapsules: een combinatie van een rust- of picknickbank, vloertegels en een betonnen zuil met daarop hapklare informatie over het gebied. Dankzij de streekverhalen, de bijzondere waarnemingen en anekdotes van de plaatselijke verenigingen, de gemeente en de lokale gidsen leer je het gebied door en door kennen.

Het onthaalplan voor de Kruibeekse polders gaat niet alleen over bereikbaarheid, toegankelijkheid en medegebruik, maar ook over hoe de bezoekers de kernkwaliteiten van het gebied en haar omgeving duurzaam kunnen beleven. Het gaat dus over het integreren van het overstromings- en natuurgebied in haar omgeving. Daarom was het betrekken van de gemeentes Kruibeke, Bazel en Rupelmonde en haar bevolking bij de tot stand komen en het beleven van de polders cruciaal om tot een gedragen plan te komen.