Het overschot aan lattenbodems is een reëel probleem en dit ontwerp speelt er op in. De kapstok is samengesteld uit 16 haakjes (gemaakt uit afgedankte lattenbodems) en een massief beuken lat uit FSC-hout die via een ingewerkt element onzichtbaar aan de muur wordt bevestigd. Lak of vernis in de afwerking is vermeden. De kapstok is reproduceerbaar design en past op die manier binnen de productie van de sociale economie. Zowel de aanvoer van grondstoffen als de productie van Souffle gebeuren lokaal. Door de herkenbaarheid van de gerecycleerde onderdelen werkt het ontwerp op een frisse manier sensibiliserend. Door het gradueel steeds schuiner plaatsen van de haakjes in twee richtingen, ten opzichte van elkaar en tegenover de wand, wordt een vloeiende beweging gesuggereerd als ‘een briesje door het gras’.