Weyers & Borms

Wij zijn geboren in het Land van Waas en leven "since 1963". Wat onze opleiding betreft kunnen we kort zijn. De drang om onze nieuwsgierigheid te bevredigen heeft ons meer bijgebracht dan eender welke leraar of prof.

Door Hans Weyers & Klaas Borms
Weyers and Borms
Weyers and Borms

...het systematisch uiteenhalen van speelgoed en huisgerief, de infantiele huisvlijt met Koning Lego en Keizer Mecano, het spelen met vuur, bouwen van kampen en eten van de grond, de liefde voor kinderen en explosieven, de angst voor het donker, de dood van M.S., onze chronische afkeer voor hiërarchie en uniformen, het fascinerende van een dubbele regenboog, achteruitvliegende meeuwen, verlichte autostrades bij nacht, vuurtorens en vaartuigen, bibliotheken en schroothopen, zintuigen en onzintuigen, de kleur van een geur, de hitte van ijs, het tikken van de tijd, het verleden als houvast, de weekheid van vlees en de stalen kracht van de geest, Byron & Shelley, Duchamp & Don Quichotte, Hughes & Huygens, Hemmingway & Hendrik VIII, Verne & Vermeer, Witkin & Windekind, Zorn & Zoroaster.

Wat zijn de invloeden en voorbeelden?

Er zijn er miljarden, van het oergeheugen over de instincten tot de eindeloze reeks zintuiglijke waarnemingen die een mens reeds van voor zijn geboorte en verder gedurende zijn levensloop ervaart. Is een zwaard een wapen of siersmeedwerk? Is vuurwerk mooi of gevaarlijk? Een begrafenis kent geen vast ritueel: soms ontaardt ze in een feest, soms in een familieoorlog. Gezonde kinderen spruiten voort uit bloedvermenging.

Eenzijdigheid leidt tot bloedarmoede en verveling. De lnuït staan hun vrouw af aan de toevallige bezoeker. De Sabijnse maagdenroof was geen sportwedstrijd, maar een berekende zet met belangrijke sociale gevolgen. Kruisbestuiving is levensnoodzakelijk en dit niet in het minst voor het creatieve leven.

Geregeld wordt ons gevraagd om ons werk te omschrijven of te verklaren, het onder te brengen in een bepaalde discipline of stijlrichting. Dit is niet eenvoudig, zoniet onmogelijk.

De taal die wij hanteren is niet de taal van het woord maar die van het beeld: wij schrijven driedimensionele verhalen. We laten ons niet graag in een voorgevormd keurslijf persen. Design of beeldhouwwerk, kunst of techniek, modern of klassiek, lamp of lichtobject; bepalingen die ons te eng zijn en onze creatieve zoektocht zouden beperken. Wij doorzwemmen vele waters en voelen ons daar goed bij.