Nanto

Designer
Casper Van Herzele
Afmetingen
7,8 mm, diameter 13 mm
Materiaal
SPP-polymeer, roestvrij staal, rubber
Techniek
spuitgieten

Nanto is een ontwerpend onderzoek naar de concrete uitwerking van digitale productpaspoorten in de kledingindustrie.

Nanto onderzoekt de implementatie van digitale productpaspoorten in de kledingindustrie, inspelend op nakende Europese wetsvoorstellen. Hoewel die voorstellen positief onthaald worden, blijft het onduidelijk hoe het beleid concreet uitgewerkt zal worden in de industrie. Nanto verkent de randvoorwaarden en ontwikkelt conceptuele krijtlijnen voor oplossingen die bijdragen aan die uitdagende toekomst.

De jury over Nanto:

Nanto is een uitzonderlijk gedetailleerd onderzoek rond een erg actueel, relevant probleem in de mode-industrie. Het stuwt toekomstig onderzoek naar die problematiek vooruit. Het kan zelfs andere sectoren inspireren die met dezelfde problematiek geconfronteerd worden. Dit onderzoek realiseert een belangrijke stap in de traceerbaarheid van mode. De oplossing maakt bewustwording bij de consument mogelijk. Het prototype is voor een aantal kledingstukken zelfs meteen implementeerbaar. Door dit project te belonen hopen we dat bedrijven en onderzoekers met dit concept aan de slag gaan en de oplossing verfijnen en perfectioneren. De jury beklemtoont de urgentie om een digitaal paspoort in mode te introduceren om het probleem van fast fashion en fashion waste met daden te tackelen.
Nanto

Hoe is het idee voor dit project ontstaan?

Dit project is ontstaan om opportuniteiten te onderzoeken om de circulariteit van de mode-industrie te verhogen. Door interviews met modebedrijven en duurzaamheidsexperts erkenden we het potentieel van digitalisering als een belangrijke katalysator voor meer circulariteit in de kledingindustrie. Toen ik de wetsvoorstellen van de Europese Commissie rond digitale productpaspoorten ontdekte, maakte ik een cruciale klik. Die nieuwe kennis bevestigde niet alleen onze eerste bevindingen, maar ontgrendelde ook het potentieel voor het project. Door die inzichten te integreren en te combineren met de principes van design thinking, heb ik ontwerpparameters opgesteld, wat uiteindelijk tot Nanto geleid heeft.

Wat maakt jouw project zo bijzonder?

We hebben de probleemstelling interdisciplinair aangepakt in het schemergebied van systemen, bedrijven en producten. We hebben methodologieën van productdesign toegepast om wetsvoorstellen te analyseren en te visualiseren. De vertaalslag naar een tastbaar productontwerp stond daarbij centraal. Nanto Secure, een kleine, moeilijk verwijderbare NFC-tag, voldoet aan diverse modebehoeften. Hij valt naadloos in kleding te passen, met behoud van cruciale productinformatie. Zo bevordert hij een gesloten materialenkringloop. Die concrete uitwerking gunt actoren in de gehele kledingwaardeketen op toegankelijke wijze een blik op de toekomst. Hun waardevolle feedback is essentieel op Europees niveau voor de optimalisatie van de wetsvoorstellen.

Hoe draagt het bij tot een betere wereld?

Ik hoop bedrijven, start-ups en investeerders er bewust van te maken dat die wetgeving er aankomt. Nanto vormt een stap naar een duurzame en circulaire mode-industrie. Door het gegevensbehoud te faciliteren, wordt het hergebruik en de recyclage van kleding bevorderd. Ook vergemakkelijkt het transparantie, vertrouwen en effectieve communicatie tussen stakeholders. Zo ontstaat uiteindelijk een positieve impact op de samenleving als geheel. Dat sluit aan bij de doelstellingen van de Europese Commissie.