Virtueel Museum van Vlaanderen

Designbureau
Studio Dott
Opdrachtgever
Vlaamse overheid / Departement Cultuur, Jeugd en Media

Virtueel Museum van Vlaanderen is een onderzoek en conceptontwikkeling voor het breed toegankelijk maken van Vlaams erfgoed.

Virtueel Museum van Vlaanderen
Virtueel Museum van Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil een ‘virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen’ ontwikkelen als instrument in de digitale transformatie van de erfgoedsector. Vanuit het perspectief ‘understand to design and design to understand’ heeft Studio Dott een ontwerpend onderzoekstraject opgezet om te exploreren en verbeelden op welke betekenisvolle manieren de beoogde, bijzonder diverse en brede, doelgroep in contact gebracht kan worden met erfgoed. Dit traject resulteerde in een gevalideerde en door de stakeholders gedragen waardepropositie, welke tastbaar werd voorgesteld aan de hand van een digitaal productconcept.

De jury over Virtueel Museum van Vlaanderen:

“Dit project steunt op een grondig gebruikersonderzoek dat tot de juiste resultaten heeft geleid. De digitale toepassing is vlot in gebruik en heeft een lage instapdrempel.”

Wat betekent deze award voor jullie?

Studio Dott: Het behalen van deze erkenning zet voor ons in de verf dat de ‘kernkarakteristiek van ontwerpen’ het samenvloeien van verschillende disciplines is. De gelaagdheid en onderbouwing die we binnen dit project verwezenlijkten, gaat zoveel dieper dan het louter visuele. Het gaat vooral om het uitpuren van een gedragen concept, wat de bewustmaking en -wording van strategische belangen faciliteert. Het ontvangen van deze award toont aan dat het investeren in ontwerpend onderzoek en het bewust nemen van een holistische en systemische benadering gewaardeerd wordt. 

Hoe is het idee voor dit project ontstaan?

Studio Dott: De kiemen voor dit project werden gelegd door contextueel onderzoek serieus te nemen. Door de straat op te gaan en te werken met een goed voorbereid onderzoeksplan werd het mogelijk om inzichten om te zetten in de vereisten van een vernieuwende product- en dienstcombinatie. Zo bleek de integratie in het dagdagelijkse leven van de doelgroep, aan de hand van snelle en vluchtige content, een belangrijk inzicht dat in het hele concept doorgetrokken werd. Doordat er naast het conceptontwerp gelijktijdig een strategisch kader werd uitgewerkt, werd het mogelijk om dit kader te hanteren om in elke iteratie richting te geven aan de conceptuele keuzes.

Wat maakt het project zo bijzonder?

Studio Dott: ‘Op je pad’ laat verschillende niveaus van gebruik toe, waardoor het productconcept inzet op het laagdrempelig, herhaald en effectief bereiken van een brede doelgroep. Hierbij wordt vooral gefocust op het inspireren en aanreiken van mogelijkheden. In tegenstelling tot het aanbieden van een rigide en gescripte beleving laat het concept toe om zeer flexibel gebruikt te worden, met als doel een product en dienst aan te bieden waarin iedereen iets op maat kan vinden. Zo kan een jongere met weinig affiniteit tot erfgoed toch geïnspireerd worden via ‘snackable content’ en kan een persoon met diepgaande interesse in één specifiek thema doorverwezen worden naar thematische wandelingen.

Virtueel Museum van Vlaanderen
Virtueel Museum van Vlaanderen
Virtueel Museum van Vlaanderen