Ledegem wordt Leaudegem!

Designbureau
HelloWater
Opdrachtgever
Ledegem
Afmetingen
100 x 200 x 70.000 m
Materiaal
Nature-based, granulaten, planten, bacteriën

Ledegem wordt Leaudegem! is een innovatief waterzuiveringssysteem als een duurzaam alternatief voor riolering.

Ledegem wordt Leaudegem!
Ledegem wordt Leaudegem!

Het project Ledegem wordt Leaudegem! van HelloWater omvat een innovatief waterzuiveringssysteem dat dienst doet als een duurzaam alternatief voor riolering. Via een slimme koppeling tussen bezinktanks, pompen, bacteriën en planten wordt het afvalwater op een natuurlijke manier gezuiverd. Dit project toont aan dat er op een alternatieve, snelle en duurzame manier een oplossing kan geboden worden voor waterzuivering in het buitengebied. Via dit project wil de gemeente Ledegem inzetten op verbinding in de strijd tegen verdroging, het inrichten van sanitatie in het buitengebied en een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en biodiversiteit.

De jury over Ledegem wordt Leaudegem!:

“Dit project heeft de volledige waterproblematiek herdacht vanuit een lokale context. Het biedt een oplossing, met respect voor natuur en leefomgeving.”

Wat betekent deze award voor jou?

Wouter Igodt (HelloWater): Ik ben enorm geraakt door de erkenning. Het leert me ook dat doorzetten loont. Ik heb in het verleden wel wat tegenwind gekend in het ontwikkelen en verfijnen van het idee rond waterzuivering met de natuur.

Hoe is het idee voor dit project ontstaan?

Wouter Igodt: Vanuit een onvrede met de feitelijke situatie in Vlaanderen van een stagnerende waterkwaliteit kwam dit idee tot stand. Luisteren naar de zorgen van het beleid, de hindernissen in het werkveld en de onvrede bij mensen over die stinkende beken zorgden voor een trigger. Stap voor stap, vanuit een echte doe-mentaliteit, ontstond een ‘doe-komst’! Dit project kent vele lagen, waarbij de zorg rond water primair is, maar waarbij duurzaamheid ook heel breed wordt opgevat.

Wat maakt het project zo bijzonder?

Wouter Igodt: Dit project toont dat drie belangrijke krachtlijnen te verzoenen zijn, namelijk innovatie, creativiteit en professionaliteit. Het belicht de verbinding en uitdaging in de gebruikte technieken. We konden het communicatieve en het participatieve in onze HelloWater-taal uitdragen naar de inwoners van de straat en verder. Waar mensen tot voorheen de gracht letterlijk konden ruiken, is de oplossing er eentje geworden waar met trots naar kan worden gekeken. Of hoe bewonersvergaderingen echt niet saai hoeven te zijn.

Hoe draagt het bij tot een betere wereld?

Wouter Igodt: Vanuit economisch perspectief is deze technologie ruim 50% goedkoper dan een rioolinvestering in de buitengebieden. Het water kan ter plaatse blijven aan een goede kwaliteit, onder het alerte oog van een slim monitoringsysteem. De biodiversiteit is er in tijden van droogte de grote lokale winnaar. Dan heb ik het nog niet over de impact op onze koolstofuitstoot omdat dit type constructie zoveel eenvoudiger te implementeren is. Lage impact wordt hoge impact! In Vlaanderen is er ruimte voor tien- tot vijftienduizend van deze installaties, die een besparing van honderdduizenden tonnen CO2 kan opleveren.

Biologische waterzuivering met helofytenfilter
Ledegem wordt Leaudegem!