The Icon Project

Designbureau
Kern02
Opdrachtgever
Cisco Systems

Grafisch bureau Kern02 ontwikkelde in opdracht van IT-leverancier Cisco een reeks eenvoudige, inclusieve iconen waarvan de stijl bewust sober, eenvoudig en abstract gehouden werd. De grafisch consistente stijl van de iconen groeide intussen uit tot de corporate product-iconenstijl van Cisco.

The Icon Project - Posters ©️Cisco
The Icon Project - Posters ©️Cisco

In 2011 besloot internationale IT leverancier Cisco om de aansluitingen op een aantal van hun producten niet langer weer te geven aan de hand van letters of woorden maar met iconen. Iconen zijn universeel en taaloverschrijdend en maken de producten minder taalgevoelig en bijgevolg inclusiever.

Een eenvoudig en goed ontworpen icoon werkt niet alleen taaloverschrijdend; het communiceert ook op een directe en heldere manier. Dat was het uitgangspunt van grafisch bureau Kern02 dat, in nauwe samenwerking met Cisco, de iconen ontwikkelde. De stijl van de iconen werd bewust sober, eenvoudig en abstract gehouden. Functionaliteit krijgt dus prioriteit in het ontwerp. De betekenis wordt herleid tot de essentie. De internationale toepassing van de iconen maakt het ontwerpproces vrij complex. Er zijn niet enkel ontwerp- en feedbackrondes van de iconen; er wordt telkens ook zorgvuldig nagegaan of een icoon al dan niet duidelijk en correct wordt geïnterpreteerd in uiteenlopende landen en culturen. De grafisch consistente stijl van de iconen groeide intussen uit tot de
corporate product iconenstijl van Cisco. De stijlelementen zijn samengevat in een corporate icon style guide.