Bite Me

Designer
Sam Druant

In haar werk levert Sam Druant een feministische kritiek op de in de Westerse cultuur ingebedde verhalen, genderrollen en seksisme waarmee vrouwen nog dagelijks geconfronteerd worden. Het tapijt Bite Me speelt met de historische vrouwelijke connotatie bij textiel, handwerk en zachte materialen. 

Bite Me - Aan het werk ©️ Lina Van Hulle
Bite Me - Aan het werk ©️ Lina Van Hulle
Bite Me ©️ Lina Van Hulle
Bite Me ©️ Lina Van Hulle

Als kunstenaar onderzoekt Sam Druant de invloed van (Bijbelse) verhalen, mythes en sprookjes op onze hedendaagse samenleving.  Sam speelt met het idee van het herschrijven van geschiedenis en realiteit, door het dominante narratief in vraag te stellen en te actualiseren. Zij levert op een speelse en ironische wijze een feministische kritiek op de in de Westerse cultuur ingebedde verhalen over genderrollen en op het seksisme waarmee vrouwen nog dagelijks geconfronteerd worden. Met haar werk wil ze een gesprek op gang brengen over hoe vrouwen gepercipieerd worden, de male gaze, en heersende binaire hiërarchische opposities. Binnen deze thema's speelt het medium textiel zeker een belangrijke rol vanwege de historisch gegroeide link tussen de textiele technieken, zachte materialen, het ambacht, het amateurisme, het huiselijke en het vrouwelijke. Deze sterke connotaties zijn voor Sam een onuitputtelijke bron van zowel vruchtbare verwondering als inspiratie. Waarom blijken deze vandaag nog zo hardnekkig? Haar achtergrond in illustratie combineert ze met verschillende textieltechnieken, zoals tuften, weven, breien en borduren. In de figuratieve manier van werken zet ze sterk in op een contrast in tekst, beeld en materiaal. Daarnaast probeert Sam haar materialen te halen uit kringwinkels of uit de deadstock van textielfabrikanten. Momenteel rondt ze haar MA thesis over textiel af aan de Luca School of Arts (Gent, BE) terwijl ze een MFA doet aan HDK-Valand (Gothenburg, SE).