Novy

Marktleider zijn, met een compromisloos innovatief en kwalitatief hoogstaand design dat niet aan de prijzenslag toegeeft, en toch de productie van begin tot eind in eigen huis en streek kunnen houden – de Belgische dampkap- en kookplaat fabrikant Novy lukt waar vele anderen falen. 

Door Max Borka
Het Novy hoofdkwartier, recentelijk gerenoveerd

Zo nam het bedrijf de Covid-19 pandemie en lockdown te baat om juist voluit in onderzoek te investeren. Een en ander resulteert dit voorjaar in vijf nieuwigheden, waarvan vooral één zich als grensverleggend aankondigt. “Als nichespeler tussen globale concurrenten zijn wij veroordeeld om te blijven vernieuwen, “ zegt Carlos Wanzeele, CEO van Novy, dat recent het honderdjarig bestaan van zijn merknaam vierde. Redenen te over voor een Golden Company Award .

In de inkom van de naar aanleiding van het eeuwfeest totaal vernieuwde hoofdzetel in Kuurne staan nog wat oude rijwielen die naar de oorsprong van het bedrijf verwijzen. Stichter Hilaire Lannoy wou immers Flandrien worden. Als wielrenner haalde Hilaire nooit hoge toppen, maar wel startte hij in 1907 een rijwielhandel, die de naam Yonnal meekreeg, en in 1919 tot Novy omgedoopt werd. De productie werd met bakfietsen, en later met bromfietsen uitgebreid, maar het zou nog tot 1965 duren voor de familie ontdekte dat ze met dat laatste ook al de knowhow in huis had om dampkappen te vervaardigen. “Uiterst solide – zeg maar West-Vlaams, “ zegt Carlos Wanzeele. En al gauw werd daar, in een sector die zich op dat punt niet echt onderscheidde,  een Unique Selling Proposition aan toegevoegd: innovatie. Zo introduceerde Novy al meer dan een halve eeuw terug de randafzuiging, waarbij damp versneld door spleten aan de rand wordt weggezogen”.

Het Novy magazijn

Connectiviteit

De vele innovaties die Novy sindsdien lanceerde kunnen ruwweg in drie categorieën worden ondergebracht. Eerst was er de fase waarbij de dampkap zich haast volledig in de entourage wegcijferde doordat auditieve en visuele hinder tot een minimum werden herleid. Later kwam, geheel in de sfeer van de tijd, de nadruk ook op recirculatie te liggen, een energie-efficiënte afzuiging zonder afvoer waarbij de van kookgeuren ontdane lucht en warmte konden worden gerecupereerd. En last but not least is er sinds kort de digitale fase waarbij de connectiviteit tussen dampkap en andere keukenelementen als de kookplaat wordt geëxploreerd. Zo werd nog net voor de uitbraak van de coronacrisis in primeur een dampkap gelanceerd - met sensoren en LED-verlichting - die via een app aangestuurd wordt. “Waar metaalbewerking oorspronkelijk de basis vormde voor de productie, werd daar nu sinds 6-7 jaar de elektronica aan toegevoegd, “ zegt Carlos Wanzeele, “En hoewel een en ander nog in kinderschoenen staat, en je de gebruiker onderweg niet mag verliezen, zal dat in de toekomst enorme gevolgen hebben”. “Want neem nu bv. de dienstverlening na verkoop, “ voegt Marketing Director Olivier Lambert daar aan toe, “Terwijl die tot op heden plaats vindt na een telefonische oproep en een daaropvolgend bezoek aan de klant, kunnen nu sensoren in producten worden geplaatst, die van op afstand problemen signaleren, en oplossen”

Mood - wit

Wendbaarheid

Om het even in de Flandrien termen van Hilaire te stellen: enkel door voortdurend te ontsnappen, weg van het peloton, kan Novy zijn eigenheid houden. “Want uiteraard worden onze nieuwigheden continu gekopieerd,” zegt Carlos Wanzeele, “Het duurt gemiddeld twee tot drie jaar voor de concurrentie zich een nieuwigheid toe-eigent. Omdat vooral in het buitenland, waar onze naambekendheid minder groot is, innovatie datgene is wat ons onderscheidt van de concurrentie, die veelal uit globale spelers in de witgoedsector bestaat, voor wie de prijs een veel grotere rol speelt, zijn we daarom veroordeeld tot continu innoveren, zonder enige concessie op het vlak van kwaliteit, of prijs. Enkel vanwege dat laatste hebben we het hele productieproces -van productontwikkeling, en engineering, tot marketing en na-verkoop, ook in eigen beheer in de hoofdzetel in Kuurne kunnen houden, wat dan weer een veel grotere wendbaarheid en mogelijkheid tot schakelen garandeert.”

Multifunctionaliteit

Vooral de afgelopen 15 jaar kende de omzet van Novy een ongekende groei, van 24 miljoen in 2005, tot 78 miljoen het afgelopen jaar. Kookplaten zijn - naast dampkappen -goed voor 15 % van die omzet, waarvan de helft op de exportmarkten wordt gerealiseerd. Wanzeele en Lambert schrijven de groei deels toe aan een evolutie waarbij keukens steeds vaker in de woonruimte worden geïntegreerd, en meer in keukens wordt geïnvesteerd: “Novy positioneert zich daarbij in het premium segment van de markt, dat sneller groeit dan het marktgemiddelde. De voorbije tien jaar kende het bedrijf een jaarlijkse groei van 8 à 9% terwijl de globale markt met organische groeicijfers van 1 à 2% vrede moest nemen. In de toekomst willen we ons daarom nog meer op het premium segment en innovatie toeleggen. En omdat de relatie met de woon- of werkomgeving een steeds grotere rol speelt, zijn we hierbij steeds meer in termen van processen en totaalconcepten gaan denken in plaats van louter een product – laat staan een eyecatcher. De grote nieuwigheid van dit jaar speelt bijvoorbeeld specifiek in op het feit dat woonentiteiten steeds kleiner worden, wat juist de roep om multifunctionaliteit vergroot, en een nog grotere discretie van de objecten.”

Compromisloos

Een andere belangrijke reden voor de forse groei was het feit dat de vierde generatie van de familie Lannoy, bij gebrek aan natuurlijke opvolger, in 2005 een meerderheidsparticipatie aan het toenmalige Fortis Private Equity verkocht, en in 2010 het investeringsfonds Sofindev eveneens referentieaandeelhouder werd. In 2016 ten slotte stapte ook Korys, de holding van de familie Colruyt, in het kapitaal. Een professionalisering van het management was het gevolg. Terwijl de productie van rijwielen in 2007 definitief werd stopgezet, werd de distributie die tot dan exclusief via de groothandel liep, uitgebreid tot gespecialiseerde keukenzaken en ketens, en de elektro retail. Een veel grotere marktpenetratie was het gevolg. Vandaag tekent Novy voor een jaarlijkse productie van circa 100.000 dampkappen. Qua aantal tekent het als marktleider in België voor 30 % van de totale verkoop, maar omdat het zich exclusief op premium producten toelegt staan die voor 50 % van het bedrag dat daarmee gemoeid is. In Nederland staat het bedrijf tweede genoteerd, in Frankrijk derde, en in Europa vierde. Novy heeft zich tot doel gesteld op te klimmen in die Europese ranking, en rekent daarbij binnen de vijf jaar op een jaarlijkse omzet van minimaal 100 miljoen Euro. Geleidelijk aan worden daartoe verkoopfilialen opgestart. In de buurlanden Nederland, Frankrijk, en Duitsland staan die reeds op punt, en momenteel zijn het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland aan de beurt. “We willen echter niet zomaar kost wat kost blijven groeien, “zegt Wanzeele, “We streven naar een sustainable growth, met respect voor onze waarden. Ook op dat punt zijn we compromisloos.

Bekijk hier ons filmpje over Novy.