Woningpas

Designbureau
Leap Forward
Opdrachtgever
Vlaams Energieagentschap / Wonen-Vlaanderen / Departement Omgeving / Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Wie zijn woning grondig wil renoveren wordt vaak geconfronteerd met verschillende drempels.

Naast de zoektocht naar financiering, zijn het gebrek aan kennis over wat te doen, waar te beginnen en in welke volgorde, enkele van de meest genoemde belemmeringen. Met woningpas wil de Vlaamse Overheid de renovatie van een eigen woning faciliteren. Ze wil eigenaars, kopers en verkopers stimuleren om meer milieubewuste en duurzame beslissingen te nemen.

Woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle info over een woning samenbrengt. Eigenaars vinden er data en info over attesten, certificaten, vergunningen, … en gegevens over energie (uit het Energieprestatiecertificaat of EPC), de bodem, de omgeving, enzovoort. Met woningpas streeft de overheid naar één uniek en integraal dossier over de woning. Het voordeel voor burgers is drieledig: bewustwording van rechten en plichten bij het kopen, verkopen, bouwen en renoveren van een huis; info en advies op één centrale plek te raadplegen; en in de toekomst ook het eenvoudig delen van info met derden.

Het platform bevat geen nieuwe info, maar verzamelt informatie uit bestaande databanken van overheidsdiensten. Deze bewuste strategische keuze zorgt ervoor dat de aanleverende instanties een minimum aan inspanningen moeten leveren en kunnen blijven functioneren zoals voordien.

Waar burgers vroeger meerdere aparte websites moesten raadplegen om info te verzamelen over hun woning is in de woningpas alles duidelijk en gemakkelijk terug te vinden op één centrale plek.

De woningpas blijft uitbreiden. Zo zullen in de toekomst geleidelijk aan extra functionaliteiten en nieuwe thema’s worden toegevoegd. De Vlaamse Overheid hoopt dat dit breed gedragen platform huiseigenaren de kans geeft om beter onderbouwde beslissingen te nemen over hoe en wanneer te beginnen met renovatiewerkzaamheden.

De woningpas speelt een belangrijke rol in de duurzame gebouwrenovatiestrategie 2050 van de Vlaamse Overheid, waarbij een geïntegreerde aanpak van verschillende aspecten zoals energie, asbest, materialen, woningkwaliteit, ... bijdraagt aan het behalen van deze langetermijndoelstelling.