GO! IXZO!

Designbureau
Knight Moves
Opdrachtgever
GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

GO! IXZO! is een leerplatform voor scholen die een leerlinggecentreerde aanpak nastreven.

Tijdens het ontwerp- en implementatie proces werden leerlingen en leerkrachten deel van het ontwerpteam.

Zij deden actief mee aan co-creatie workshops, demosessies en feedback momenten om GO! IXZO! zo goed mogelijk op hun eigen noden te laten inspelen. Het leerplatform werd voor het GO! intussen een bouwsteen om met scholen samen te werken aan een nieuwe visie op leren: Gepersonaliseerd Samen Leren.

Via de tool ontstaat o.a. meer autonomie voor leerlingen. Leerlingen kunnen in GO! IXZO! hun werk op eigen tempo aanpakken, maar ook aangeven waar precies ze instructie nodig hebben. Ze kunnen gerichte feedback krijgen en evaluaties opvolgen. Dat kan ook als het gaat over activiteiten op de werkplek (duaal leren). De leerlingresutaten zijn continu raadpleegbaar vanuit eender welk soort leerplan of kwaliteitskader. Zo kan één leeractiviteit zowel op de werkplek als op school geëvalueerd worden.

Leerkrachten kunnen in GO! IXZO makkelijk samenwerken. Ze organiseren de leeractiviteiten in leermixen waarmee leerlingen aan de slag gaan. Zo’n leermix biedt ondersteuning voor zowel digitale als fysieke leeractivteiten (boek, schrift, werkstuk, hoekenwerk,…). Leerprocessen worden zo zichtbaar en leerkrachten kunnen die gericht opvolgen (feedback, evaluatie) en hun instructietijd inzetten waar nodig.

Leerkrachten(teams) kunnen hun leermaterialen herbruiken, hermixen en delen. Ook over de scholen heen kan op eenvoudige wijze leermateriaal worden gedeeld. De pedagogische begeleidingsdienst zet dit bewust in. Zo zijn er intussen twee lerende netwerken en zes Teacher Design Teams aan de slag met het platform om ook de samenwerking in het net te versterken.

Scholen en teams worden vanuit die samenwerking en de tool ondersteund in hun pedagogisch transitie of innovatieproces. Leerlingen en leerkrachten gaven aan dat het instrument een verandering in mentaliteit en gedrag teweegbracht (bewustzijn, doelgerichtheid, motivatie). Ook op beleidsniveau vond een culturele verandering plaats.