We kopen samen den Oudaan

Designbureau
NDVR (i.s.m. Hanne Van Gils, Anne-Sofie Verheyen, Tara Op de Beeck, Ellen Verbiest, Wouter Lensselink, Nicolas Petillon, Mathias Bastiaensen en vele sympathisanten)

Voorjaar 2016 lanceerde het collectief ‘We kopen samen den Oudaan’ de gelijknamige oproep. Ze waren goed op weg om hierin te slagen tot net voor de verkoop de minimumprijs significant steeg en ze niet meer in staat waren om mee te dingen.

Voorjaar 2016 lanceerde het collectief ‘We kopen samen den Oudaan’ de gelijknamige oproep. Ze waren goed op weg om hierin te slagen tot net voor de verkoop de minimumprijs significant steeg en ze niet meer in staat waren om mee te dingen.

Den Oudaan werd als één van de eerste binnenstedelijke herwaarderingsprojecten door Renaat Bream ontworpen als civic-core voor de stad Antwerpen: een administratief centrum voor de stadsdiensten in een publiek gebouwencomplex, met een plein dat het geheel ontsloot. Die publieke functie is gaandeweg geërodeerd en de toren wordt nu monofunctioneel gebruikt als hoofdkwartier van de Antwerpse politie, omheind en slechts beperkt publiek toegankelijk. De verkoop door de stad (AG Vespa) had hier verandering in kunnen brengen.

Het collectief wilde de utopische toren van Braem nieuw leven inblazen, als hefboom om een breder debat te starten over nieuwe vormen van coöperatief ontwikkelen, cofinanciering en gedeeld ruimtegebruik. De massale reacties, spontane aanbiedingen van geïnteresseerden en de grote media-aandacht tonen dat er een draagvlak is voor een experiment in dialoog met het bredere publiek.

Het initiatief demonstreert dat dit soort gebouwen niet meer op eenzelfde manier kunnen worden ontwikkeld. Den Oudaan wordt verkocht door bieding onder ‘gesloten omslag’, een vrijwel gesloten proces en klassieke vorm van ontwikkelen, met weinig publiek debat en inspraak, weinig ruimte voor innovatie en ontwerpend onderzoek. In plaats van “verdiep-per-verdiep” ontwikkeling en verkoop zou er ruimte moeten komen voor innovatieve functies en kan er ingespeeld worden op de veranderende noden van de stad en de stijgende vraag naar nieuwe types ruimte.

Het collectief pleit voor een meer transparant ontwikkelingsproces met maatschappelijke meerwaarde.