Salonklets

Designbureau
Pantopicon
Opdrachtgever
WZC Immaculata
Als onderdeel van Museum E! is Salonklets een dynamisch systeem dat bewoners, familie en medewerkers in een woonzorgcentrum co-creatoren maakt van hun omgeving en ze zo in staat stelt om nieuwe sociale netwerken op te bouwen.

Het 'ervaren' staat centraal, zeker het zintuiglijke, maar ook beleving en gebeurtenissen van vroeger en nu en het toeleven naar straks. Pantopicon moest zich enkel focussen op de semi-publieke omgeving, de gangen waar de kamers en gedeelde woonkamers aan grenzen.

Concreet wordt voor iedere bewoner een eigen Profielbord voorzien waar zij kaartjes, foto's, tekeningen enz. kunnen aan bevestigen die vertellen over hun beleving van het dagelijks leven en het toeleven naar straks. Voor dementerenden worden ook tast-, reuk- en smaakzin geprikkeld door o.a. het tonen van objecten en het 'Kruid van de maand' in elke wooneenheid aan de BurenMuur.

Salonklets is toegankelijk en laagdrempelig. Nieuwkomers krijgen een Starterskit vol werkmaterialen en worden vertrouwd gemaakt met het systeem. Zij worden geprikkeld om mee te bouwen aan sociale netwerken, maar beslissen zelf hoe intensief ze deelnemen.

Zo krijgen de bewoners er een ontspannende en prikkelende vrijetijdsbesteding bij en voelen ze zich, met familie en medewerkers, erg betrokken. Interactie ontstaat en meer aandacht en waardering gaat uit voor wat er zich in het leven van de oudere afspeelt, wat een positief effect heeft op de zorg. Ook kijken ze positiever tegen alles aan. Familie en bezoekers vinden afleiding en ervaren alles draaglijker en minder eenzaam. Verzorgers merken dat ze de bewoners beter kennen zonder dat het hen extra tijd kost en ze weten zich sterker gewaardeerd in hun taak via het complimentenbord en het delen van ervaringen op de BurenMuur.