Het blad kiest voor traagheid. Artikels mogen gerust 10 pagina's lang zijn. Teksten tellen vaak meer dan 23.000 tekens, er is ruimte voor grote beelden.

Van bij de start in 2013 wou Bahamontes anders zijn dan de bestaande wielertijdschriften. Niet alleen in de keuze van verhalen, waar ze op zoek gaan naar verbanden die verrassen en het onbekende, maar ook in de keuze van hun medewerkers. Daarom wordt het geschreven door kwaliteitsjournalisten en laat het ruim plaats voor de gerenommeerde fotografen en -illustratoren. Pieter Willems (Pjotr) staat van bij de start in voor het grafisch ontwerp van het magazine.

In een steeds moeilijker wordende tijdschriftenmarkt, weet Bahamontes een heel specifieke doelgroep aan te spreken. Het eerste nummer verscheen in het voorjaar 2013. Sindsdien groeit het blad bij elk nieuw nummer.

Het tijdschrift verschijnt 4x per jaar, telt 144 bladzijden en wordt gedrukt op ongestreken kwaliteitspapier.

Het ontwerp van het magazine Bahamontes is een essentieel onderdeel van het magazine. Omdat op elk vlak steeds voor het beste wordt gekozen (journalistiek en fotografisch), wordt er ook volop ingezet op een fris, eigenzinnig maar leesbaar, tot in de puntjes verzorgd ontwerp.