Extremis

Je moet het toch maar durven. Een zaak opstarten met één vernieuwend product en bewust de collectie pas drie jaar later verder uitbreiden.

Door Inge Vranken

Extremis: buiten-gewoon en vooruitstrevend

Het opzet was : 'een assortiment producten ontwikkelen, seriematig uitvoeren en internationaal commercialiseren en dat een publiek met een voorkeur voor hedendaagse vormgeving in staat moet stellen hun behoefte aan meubilair en accessoires voor buitengebruik in te vullen, sterk rekening houdend met vorm, functionaliteit en ecologie'.

Zo ontwierp interieurarchitect Dirk Wynants in 1994 de ronde tuintafel Gargantua, wat leidde tot de oprichting in 1995 van Extremis, gelegen in het 'verre' West-Vlaamse Gijverinkhove en waarvan Wynants ook stichter en zaakvoerder is.

Drie jaar had hij nodig om wereldwijd een distributienet op te zetten. Vermits de thuismarkt onvoldoende continuïteit kon verzekeren, werd met export al in het prille begin aangevangen. Wynants bracht de tafel op alle toonaangevende meubelbeurzen in Europa, en onlangs nog in New York. De laatste jaren opereert in vrijwel alle West-Europese landen een agent als tussenpersoon. Andere afzetgebieden (Australië, Japan, Rusland en V.S.A.) doorbreken de seizoengebondenheid. Voor de export werden alle obstakels tot het minimum beperkt: uitgebreide talenkennis, gelijke prijszetting in heel Europa (vanaf begin 1999 reeds in Euro), transport, informatieaanbod en de snelheid van communicatie ... wat vandaag resulteert in een aandeel van bijna 80%.

Ondertussen is de Gargantua-tafel internationaal gezien haast een klassieker geworden binnen het hedendaagse tuinmeubilair. Een goed product is meer dan een goed vormgegeven product. Het moet, aldus Dirk Wynants, deel uitmaken van een 'culturele' evolutie, de timing moet kloppen, het dient een bestaansreden te hebben, ethisch moet het zijn omgeving respecteren binnen ecologie en ondernemen, economisch dient het de middelen te scheppen om evolutie mogelijk te maken ... "Mijn persoonlijke uitdaging en taak ligt juist in het samenstellen van de meest ideale verhouding tussen al deze ingrediënten. Ik heb het geluk om hiervoor over de gepaste gemengde achtergrond én interesses te beschikken, alsook me te laten omringen met de juiste mensen".

Gargantua & Extempore
Gargantua & Extempore

Dankzij dit succes kon in 1998 de collectie uitgebreid worden met een serie van tuinmeubelen Extempore, resultaat van een zeer intensieve samenwerking met de Nederlandse ontwerper Arnold Merckx.

De taak van zaakvoerder combineren met die van ontwerper is volgens Dirk Wynants niet wenselijk. De vrijheid van geest komt in het gedrang wanneer de ontwerper ook alle andere facetten dient te begeleiden : productbepaling, conceptvorming, begeleiding van de ontwerpers en de productie, marketing en distributie. Zijn uitdaging en taak ligt vooral in het optimaal combineren van al deze factoren.

Van bij de start ontwikkelde hij geleidelijk een eigen bedrijfsfilosofie die zeker mee het succes van Extremis bepaalt. Niet alleen in de vormgeving van de producten wil hij vernieuwend zijn, maar ook op het vlak van marketing, communicatietechnieken en ethiek. Het ecologische facet speelt ook een belangrijke rol, en dit niet alleen in de materiaalkeuzes maar ook in de duurzaamheid van het design.

Dirk Wynants wordt als bedrijfsleider bijgestaan door een administratief, een productie, een export en een PR-verantwoordelijke. Het bedrijf telt een 15-tal medewerkers. Er wordt intensief beroep gedaan op zeer gespecialiseerde toeleveranciers. Eindmontage gebeurt binnen het bedrijf voor bewaking van kwaliteit en het vrijwaren van een bepaalde flexibiliteit. Investeringen zijn vooral gericht naar productontwikkeling en communicatie. Ook de aanwerving van een productontwikkelaar wordt overwogen ter aanvulling en ondersteuning van de lopende samenwerkingen met externe ontwerpers. Naar het resultaat hiervan mag alvast worden uitgekeken.