Reglement

 

 • De Henry van de Velde Awards zijn de meest prestigieuze designprijzen in België. Deze prijzen zetten Vlaamse ontwerpers en bedrijven in de spotlight en zorgen voor persaandacht en een grote publieke belangstelling, waaronder potentiële opdrachtgevers, zowel nationaal als internationaal. Ze zijn niet enkel een grote erkenning, maar vormen ook een niet te onderschatten carrièreboost voor ontwerpers en bedrijven. 
 •  
 • 1. Organisatie

 • Flanders District of Creativity (Flanders DC) en Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)
  i.s.m. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) en Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur
  Partners: BOKRIJK en Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 •  
 • 2. Missie

 • De Henry van de Velde Awards tonen en lauweren zowel nationaal als internationaal Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten, diensten en systemen die, dankzij het slim inzetten van design, een positieve impact hebben op de samenleving, het milieu en de economie.
  De Henry van de Velde Awards worden breed gedragen dankzij de gedeelde visie van een professionele en onafhankelijke jury met belangrijke expertise in de sector.
  Met de eigen website, de officiële prijsuitreiking, de tentoonstelling en de publicatie vormen de Henry van de Velde Awards een platform voor design uit Vlaanderen.
 •  
 • 3. 14 Henry van de Velde Gold Awards 2022
 •  
 • Er worden 14 Henry van de Velde Gold Awards en 9 Henry van de Velde Silver en Bronze Awards uitgereikt:
 • Voor de categorieën Company, Ecodesign by OVAM, Lifetime Achievement, Young Talent en Public kan men zich niet inschrijven. Deze worden aangeduid door de jury.
 • Voor de 9 overige categorieën kan men zich wel inschrijven, met een product, dienst of systeem. Binnen elk van deze categorieën wordt max. 1 Gold, 1 Silver en 1 Bronze Award toegekend. Deze komen alle in aanmerking voor de Public Gold Award.
 • De verschillende categorieën staan verder omschreven in art. 6. De deelname-, procedurele en selectiecriteria staan onder art. 4, 5 en 6.
 •  
 • 4. Criteria voor deelname en nominatie
 •  
 • De wedstrijd staat open voor producten, projecten, diensten en systemen die voldoen aan de hieronder beschreven criteria.
 • - De inzendingen hebben een Vlaamse link, hetzij via de ontwerper of ontwerpstudio, hetzij via de producent of de editeur, hetzij via een andere opdrachtgever.
 • - De deelnemende ontwerpen/projecten voldoen aan de 'good design' criteria: goed design heeft impact, is zinvol, vernieuwend, functioneel, vormelijk weldoordacht, milieuvriendelijk en duurzaam, professioneel afgewerkt en met respect voor de gebruikte technieken en materialen.
 • Ingediende service, systemic en social design projecten zullen beoordeeld worden op basis van het resultaat en van wat kenmerkend is voor deze methodiek of attitude: de mens staat centraal; oplossingen ontstaan uit samenwerking; er wordt gekeken naar de volledige context; ontwerptechnieken zorgen voor concreet en oplossend denken; het is een stap-voor-stap proces waarbij regelmatig getest en geëvalueerd wordt.
 • - Het product is in zijn huidige vorm gelanceerd op de markt tussen 1 april 2020 en 31 mei 2021, en het traject van de onderzoeken, diensten en projecten is afgerond na 1 april 2020. 
 • - De inzending gebeurt online via het inschrijvingsformulier op henryvandevelde.be, volledig en binnen de gestelde termijn.
 • - De inzender is bereid en in de mogelijkheid het werk ter beschikking te stellen en zelf in te staan voor het transport naar de locatie van de tweede selectieronde eind augustus 2021 en naar BOZAR tijdens de maanden januari, februari en maart 2022.
 • - De inzender verstrekt alle gevraagde informatie en is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid ervan. De organisatie heeft geen onderzoeksplicht.
 •  
 • De inzender gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden bij het indienen van een project, product of dienst. Indien de inzending hieraan niet beantwoordt, is de organisatie gerechtigd om deze uit te sluiten.
  •  
 • 5. Deelnameprocedure
 •  
 • Zowel de ontwerper/ontwerpbureau als de producent, editeur of andere opdrachtgever kunnen indienen.
 • Inschrijven kan online op de website www.henryvandevelde.be tot en met 31 mei 2021.
 • Deelname is volledig gratis.
 • Met één project in meerdere categorieën inschrijven, is toegestaan.
 • Designers/designbureau’s of opdrachtgevers kunnen ook meerdere projecten indienen.
 • Bij iedere categorie waarvoor men inschrijft, vragen we een duidelijke motivatie waarom het project binnen deze categorie meerwaarde biedt en impact heeft.
 •  
 • 6. De categorieën
 •  
 • Producten, (onderzoeks)projecten, diensten of systemen kunnen voor de editie 2022 meedingen naar een Gold, Silver of Bronze Award binnen de volgende negen categorieën:
 • Business Innovation Award: een designprijs voor innovatieve oplossingen in de industrie of in professionele omgevingen die zorgen voor optimalisatie en efficiëntie van logistieke en productieprocessen en betere werkomstandigheden, en die eveneens bijdragen tot een gezondere planeet. De focus ligt op efficiëntiewinst, demonteerbaarheid, modulariteit, nieuwe technologie, automatisatie, robotisatie.
 • Consumer Award: een designprijs voor nieuwe of verbeterde (semi-) industriële eindproducten en slimme oplossingen die het individuele leven verbeteren en vergemakkelijken, binnen de domeinen van de lifestyle, welzijn, voeding, mobiliteit, media en ontspanning.
 • Crafts Award: een designprijs voor een zinvol product, object of project dat door toedoen van designgedreven vakmanschap naar een hoger niveau getild wordt in zijn productieproces, materiaalkeuze, vorm, afwerking. "Zinvol" is een product dat grenzen verlegt, meerwaarde creëert in een brede maatschappelijke context, een object dat ontroert en wat je koestert, initieel niet bestemd is voor massaproductie en dat bijzonder is in zijn DNA.
 • Design Research Award: een designprijs voor zinvolle, inspirerende en visionaire scenario's en concepten die het resultaat zijn van een op gedegen onderzoek gebaseerde ontwerppraktijk en die opportuniteiten aanreiken voor de toekomst van mens en planeet.
 • Digital Product Award: een designprijs voor een nieuw of verbeterd digitaal product waar design strategisch werd ingezet. De focus ligt op het centraal zetten van de gebruikerservaring doorheen het volledige productontwikkelingsproces, het uitwerken van een doordachte product identiteit die de emotionele relatie met de gebruiker versterkt en een interface die een naadloze & optimale interactie faciliteert tussen gebruiker en technologie. Dit kunnen zijn: webplatformen, mobiele applicaties, software oplossingen, interfaces van apparaten, enzovoort.
 • Environment Award: een designprijs voor onderzoek, nieuwe of verbeterde systemen, diensten en producten die complexe milieu vraagstukken vanuit een collaboratieve benadering aanpakken en die de maatschappij dichter bij de oplossing brengt of beter laat omgaan met de problematiek. Deze systemen, diensten of producten die het resultaat zijn van kruisbestuiving kunnen oplossingen aanreiken voor de klimaatverandering en luchtvervuiling, het schaarser worden van grondstoffen, het bevorderen van duurzame voedselproductie, het structureel oplossen van het fileleed of van geluidsoverlast, enz.
 • Graphics Award: een designprijs voor een product, dienst of systeem, analoog of digitaal, waarbij de vorm van communicatie of de communicatiedrager duidelijk een meerwaarde heeft en zorgt voor heldere communicatie die zijn doelgroep effectief bereikt.
  Dit kunnen zijn: de vormgeving van letters, boeken, catalogi, brochures, tijdschriften en kranten, aankondigingen en posters, uitnodigingen, kalenders, maar ook illustraties, storytelling en infographics, webdesign en motion graphics, corporate identity, campagnes en bewegwijzering.
 • Habitat Award: een designprijs voor een nieuw of verbeterd product dat zorgt voor aangenaam wonen of comfortabel thuiswerken en zo bijdraagt tot persoonlijk welzijn. Dit kan zijn: in- en outdoormeubilair; kantoormeubilair en -accessoires; interieurtextiel; verlichting; tafelgerei; high end interieurobjecten.
 • Spaces Award:een designprijs voor nieuwe of verbeterde systemen of diensten die een particuliere, publieke of professionele omgeving/ruimte vormgeven, (mee) organiseren en het vertoeven in deze ruimte aangenamer maken en vlotter doen verlopen. Dit kunnen zijn: inrichting van woningen, kantoorruimtes, publieke ruimte, commerciële ruimtes, maar ook modulaire concepten.    

  Behalve voor deze negen categorieën wordt ook een Henry van de Velde Gold Award uitgereikt voor:                                                                                                                              
 • Lifetime Achievement: een designprijs voor een ontwerper die of ontwerpbureau dat minstens 30 jaar actief is en op economisch, maatschappelijk en/of cultureel vlak nationaal impact gehad heeft met zijn/haar designactiviteiten en een internationale speler is in de sector. Deze Award wordt voorgedragen door de leden van de jury.
 • Company Award: Een designprijs voor bedrijven die designers en vormgeving strategisch inzetten voor hun bedrijf of instelling. Hiermee wordt goed opdrachtgeverschap in relatie tot design beloond. Belangrijke criteria zijn de mate van professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie. Deze Award wordt voorgedragen door de leden van de jury. 
 • Ecodesign Awardby OVAM: een designprijs voor een bedrijf of ontwerper die fungeert als een rolmodel voor andere ontwerpers. Deze laureaat overtuigt de jury door een weldoordachte keuze voor principes van ecodesign als rode draad doorheen de gehele bedrijfscultuur en -strategie en/of doorheen de ontworpen producten en diensten. Belangrijke criteria zijn de impact, potentiële groei, de visie en de continuïteit binnen het duurzaamheidsthema. Deze Award wordt voorgedragen door de leden van de jury.
 • Young Talent: een designprijs ter stimulering van een jong talent of bureau dat maximaal 10 jaar actief is binnen de sector. Bij de beoordeling staat de ontwerper of het bureau centraal en wordt de maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van de gehele portfolio bekeken. Deze Award wordt voorgedragen door de leden van de jury.
 • Public: De publieksprijs wordt uitgereikt aan het product of project met de meeste voorkeurstemmen van het publiek. Er kan online gestemd worden op alle gelauwerde producten, projecten en diensten uit de negen categorieën beschreven in art. 6. De laureaten Lifetime Achievement, Young Talent, Company en Ecodesign komen niet in aanmerking.

 

 

7.  De jury en de beoordeling

 • Flanders DC stelt een jury samen die de Awards aanduidt. De leden van de jury zijn erkende autoriteiten binnen de sector en professioneel actief als docent, curator, designcriticus, journalist of promotor, met elk hun expertise(s).
 • Voor de Public Award kan het publiek vanaf 16 november t/m 24 december 2021 online stemmen op zijn favoriete product, project, dienst of systeem  via www.henryvandevelde.be  
 • De juryleden beoordelen de inzendingen aan de hand van de “good design” criteria. Per categorie worden maximum drie producten, diensten, projecten geselecteerd die elk een Award krijgen, Gold, Silver of Bronze. Indien er binnen een categorie geen inzendingen zijn die aan de criteria voldoen, kan de jury beslissen om geen Award uit te reiken. De jury behoudt eveneens het recht om het aantal Awards binnen een categorie in functie van het aantal inzendingen en de kwaliteit aan te passen.
 • De deelnemers worden na de eerste selectieronde begin juli op de hoogte gebracht van de keuze van de jury. Eind augustus 2021 (tweede selectieronde) worden de geselecteerde inzendingen uitvoerig onderzocht en getest door de juryleden.
 • Producten die, bijvoorbeeld wegens hun uitzonderlijk formaat, onmogelijk voor de tweede selectieronde kunnen geleverd worden, zullen op een andere manier gepresenteerd worden. Dit geldt ook voor de immateriële projecten.
 • De producten worden binnengebracht op de nog mee te delen data en locatie. Producten die te laat geleverd worden komen niet meer in aanmerking.
  Na de selectie (datum nog te bepalen) mogen de producten weer afgehaald worden op hetzelfde adres tussen 9 en 15 uur.
 • De laureaten worden aangeduid met meerderheid van stemmen. De organisatie kijkt toe op een objectieve beoordelingsprocedure en neemt de redactie op zich van het juryrapport.
  De beslissingen van de jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De juryleden verbinden zich tot alle discretie over de selectie.

 

8.  De uitreiking en trofeeën

 • Alle genomineerde ontwerpers, bedrijven en eventueel andere betrokkenen bij de genomineerde inzendingen zijn aanwezig op de feestelijke ceremonie in BOZAR (Brussel) in februari 2022.
 • Tijdens de officiële ceremonie zullen de 14 Henry van de Velde Gold Awards bekend gemaakt worden en zullen de 14 Henry van de Velde Gold Award winnaars tijdens de officiële ceremonie hun trofee in ontvangst mogen nemen.

 

 

9.  Communicatie

 

 • De gelauwerde inzendingen krijgen het officiële logo Henry van de Velde Awards 2022. Vanaf de uitreiking kunnen de 14 Gold Award winnaars het logo Henry van de Velde Gold Award Winner 2022 gebruiken.
 • Daarnaast worden de laureaten en winnaars vermeld in de communicatiecampagne van de Henry van de Velde Awards, waaronder de website, sociale media en nieuwsbrieven. Ook worden ze in de PR-campagne meegenomen, met als doel een vermelding in de pers.

 

 

 

10.  Aansprakelijkheid

 • De deelnemers aan de Henry van de Velde Awards 2022 verklaren dat zij met het deelnemend project geen inbreuk maken op enig recht van derden: auteursrecht, recht van tekening, merk of model of andere rechten. Het ontwerp voldoet, voor zover van toepassing, aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Noch Flanders DC, noch de leden van de jury aanvaarden enige aansprakelijkheid in deze. De deelnemer vrijwaart de organisatie en de jury voor aanspraken van derden ter zake.
 • De organisatie van de Henry van de Velde Awards behoudt zich het recht voor om inzendingen uit te sluiten die niet binnen de voorwaarden vallen, zoals gesteld in dit reglement, zowel voor, tijdens als na de jurering.

 

 

11.  Publicatie en beschikbaarheid

 • Eens de inzending genomineerd is, stemt de deelnemer er mee in dat de organisatie van de Henry van de Velde Awards het geleverde beeldmateriaal en de gegevens over het project vrij mag gebruiken voor publicatie binnen de context van de Henry van de Velde Awards.
 • De deelnemer vrijwaart de organisatie van de Henry van de Velde Awards voor alle aanspraken van derden ter zake van het openbaar maken van het ingezonden materiaal.
 • Indien een inzending wordt gelauwerd, zal de inzender het betreffende product beschikbaar stellen voor de tentoonstelling “Henry van de Velde Awards 2022” in BOZAR gedurende de maanden januari, februari, maart en april 2022.
 • Alle deelnemers ontvangen nader bericht over het tijdstip en de plaats van aanlevering en ophaling van het product of het tentoonstellingsmateriaal.
 • Bij aanvang en na afloop van de tentoonstellingsperiode draagt de deelnemer zorg voor de kosten, de verantwoordelijkheid voor het vervoer en de verpakking van het ontwerp naar en van BOZAR.
 • Het ingestuurde project dient overeen te komen met de inzending zoals gepresenteerd aan de jury.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van aanvullend digitaal beeldmateriaal over het ontwerp en draagt daarvoor zelf de kosten.

 

 

12.  Verzekering

 

 • Na aflevering in BOZAR wordt het product door de organisator (eventueel samen met de ontwerper of het bedrijf) gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden aangetekend.
 • De organisatie van de Henry van de Velde Awards is niet aansprakelijk voor schade aan het product die ontstaan is ten gevolge van verborgen gebreken en constructiefouten.
 • Het afgeleverde ontwerp wordt verzekerd door de organisatie van de Henry van de Velde Awards voor de periode tussen levering en ophaling, uiterlijk drie dagen na beëindiging van de tentoonstelling en dit enkel wanneer de verzekeringswaarde voor de levering werd meegegeven aan de organisatie. Wanneer de deelnemer het product niet heeft afgehaald voor de uiterste ophaaldatum, vervalt het recht om nadien schade te verhalen op de verzekering van de Henry van de Velde Awards.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie, contacteer:

 

Organisatie

 

Hanne Debaere, +32 (0)476 89 31 14  hanne.debaere@flandersdc.be

 

Inge Vranken, +32 (0)497 59 33 20  inge.vranken@flandersdc.be

 

 

Communicatie en pers

 

Natascha Rommens, +32 (0)473 89 80 16  natascha.rommens@flandersdc.be