PeaceCraft - Play to Change

Designbureau
Poppins & Wayne
Opdrachtgever
!DROPS
Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Migratie en integratie zijn centrale begrippen in onze huidige maatschappij.

Door middel van een interactieve game en een participatieve theatervoorstelling voor zestien- tot twintigjarigen willen !DROPS en U Move 4 Peace (UM4P) ontwikkelingseducatie op een creatieve en beklijvende manier omzetten in een praktische oefening. Uitgangspunt waren volgende vragen: Waarom en hoe komen vluchtelingen naar België? Hoe bouwen ze een nieuwe toekomst uit? Welke rol kunnen Vlaamse jongeren hierin spelen?

Tijdens creatieve labs in het Rode Kruis opvangcentrum Linkeroever maakten de organisaties kennis met verschillende jonge vluchtelingen en leerden ze hun verhalen kennen. Op basis van deze verhalen en de reeds gekende context door jarenlang met vluchtelingen samen te werken, gingen UM4P en !DROPS aan de slag.

UM4P creëerde een theaterstuk over een ontmoeting tussen twee zeventienjarigen uit compleet verschillende leefwerelden. Hierbij komen thema’s aan bod als integratie, samenleven met verschillende culturen en onzekerheid. De acteurs zijn professionals met een migratie-achtergrond en ook het publiek wordt actief betrokken en komt op het podium strategieën uittesten.

Na de creatieve labs zette !DROPS haar schouders onder de uitwerking van een online game, die de smartphone van de gebruiker even verandert in die van iemand die de reis van Syrië of Afghanistan naar Europa moet ondernemen. Het doel is op een laagdrempelige manier het publiek te informeren en hen te doen ervaren wat jonge vluchtelingen effectief meemaken tijdens hun tocht. Hiervoor ging !DROPS in zee met game-ontwikkelaar Poppins & Wayne. Samen organiseerden ze designlabs in het opvangcentrum om het concept van de game verder uit te werken, samen met de jonge vluchtelingen hun precieze vluchtroute in kaart te brengen en twee fictieve personages te bedenken met elk hun eigen verhaal traject.

De game zoomt in op de situatie in het thuisland van de twee personages en de route die ze hebben afgelegd naar België. Als speler word je geconfronteerd met de keuzes waarmee ook deze jongeren geworsteld hebben. Je beseft al snel hoe belangrijk de smartphone is wanneer je vlucht voor je leven. De smartphone fungeert als enige connectie met de vertrouwde wereld, als kompas en gps, of gewoon als lamp,... als je batterij en wifi het onderweg niet laten afweten, tenminste.