B401 Bruggenbouwers

Winnaar

Naam bureau
Heren Loebas
Naam ontwerper(s)
Stijn D'Hondt en Peter Van de Sijpe
Naam bedrijf
Stad Gent - dienst stedelijke vernieuwing

Toelichting

Graphic & Communication Award 2020

Het project B401 Bruggenbouwers vindt zijn oorsprong bij het viaduct B401 in Gent. Dit viaduct wordt ook wel de fly-over genoemd en verbindt verschillende autosnelwegen en de stadsring en voert het autoverkeer tot in het hart van de Gentse binnenstad. Een toestand die niet meer van deze tijd is. Dit zowel op vlak van mobiliteit, maar ook van ecologie en de leefbaarheid in de stad.

Gedurende een jaar doorliep Stad Gent een traject met het studieteam van Tractebel en van 51N4E om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken voor deze locatie. Niet zomaar een drastische verandering, maar wel een meerjarenplan waarin de aanwezigheid van het viaduct stilaan afgebouwd wordt en de mobiliteit er rond in nieuwe banen geleid wordt. De vrijgekomen ruimte biedt echter oneindig veel mogelijkheden om zo de leefbaarheid van de omgeving te vergroten, het huidige Zuidpark verder uit te breiden en opnieuw voor meer verbinding te zorgen tussen de inwoners. Voor een stad als Gent is het belangrijk dat haar inwoners voldoende geïnformeerd en betrokken worden bij zo’n proces, zodat het resultaat ook breed gedragen wordt.

Om die reden werden de Bruggenbouwers in het leven geroepen: 14 Gentenaars, authentieke mensen met een visie, die hun toekomstbeeld voor het viaduct delen. Belangrijk was om met deze campagne zoveel mogelijk mensen uit verschillende lagen van de bevolking aan te spreken en hen te betrekken in dit traject. Daarom werd deze boodschap verspreid gedurende verschillende momenten en door gebruik te maken van verschillende communicatiekanalen. De portretten van de Bruggenbouwers werden als kunstobjecten metershoog aangebracht op de pijlers van het viaduct, er werd een Bruggenbouwers-weekend georganiseerd (om inwoners van de stad te betrekken in het proces, met behulp van panelgesprekken, wandelingen, workshops, etc.), er werden korte video’s gemaakt waarin de Bruggenbouwers hun toekomstplannen uit de doeken doen, alsook een video van het totale traject dat gedurende een jaar is afgelegd, posters werden verspreid, een Facebook-pagina werd opgezet, alsook een website waarop mensen de mogelijkheid hadden om hun toekomstbeelden te delen.

De campagne kadert bovendien in het meerjarenplan van Stad Gent als ecologische stad. Na de invoering van het circulatieplan en binnenkort ook de lage emissiezone, is de opwaardering van de openbare ruimte een grote volgende stap voor de leefbaarheid van de stad.