Souffle

Souffle

Souffle, Am
De kapstok Souffle is een prototype/productiemodel dat kadert binnen een pilootproject met als thema: de realisatie van reproduceerbaar design(-meubilair) met materialen verkregen via kringloopcentra en waarvan de productie binnen de sociale economie past.

Henry van de Velde Labels 2010

Editie 2010

Souffle

Kapstok
 

Ontwerp  Miel Cardinael &

Sven Goemaere | Am

 

Haakjes: gebogen beuken

multiplex uit gerecupereerde

lattenbodems. Drager: massief

beuken, lat; verschillende

houtbewerkingstechnieken

waaronder CNC freezen,

schaven, zagen en schuren

H 22 x B 170 x D 11,5 cm

(2009)

De kapstok bestaat uit 16 haakjes (gerecupereerd uit gebruikte lattenbodems) en een massief beuken lat (FSC-gelabeld hout) die via een ingewerkte lat onzichtbaar aan de muur wordt bevestigd.

Door het gradueel steeds schuiner plaatsen van de haakjes in 2 richtingen (ten overstaan van elkaar en van de wand) wordt een beweging gesuggereerd. Deze beweging evoceert een briesje doorheen het gras, meteen ook de inspiratie voor dit ecologisch verantwoorde ontwerp.