Tram Jerusalem

Tram Jerusalem

De tram van Jerusalem is een Citadis-tram van Alstom.

Henry van de Velde Labels 2008

Editie 2008

Enthoven Associates voor Alstom

TramĀ 

2003/2007-2008

Een gelijkaardige tram rijdt ook al in Rotterdam, Barcelona, Dublin en Grenoble. De toegevoegde waarde van het design en het verhaal van dit product is de aanpassing zowel van het interieur als van het exterieur aan de lokale situatie en de behoefte van de klant (de operator en de passagier). De tram focust op vrede en verdraagzaamheid in een stad die letterlijk gespleten is tussen twee culturen, door te pendelen tussen Oost- en West-Jeruzalem. Net daarom is er bijzonder veel aandacht voor comfort, veiligheid, onderhoud, anti-vandalisme en terrorisme. Origineel in deze opdracht was de betrokkenheid van de bevolking voor de keuze van het extern design van de 'kop' van de tram, wat meteen voor een positief imago zorgde bij de gebruiker.