DE HENRY VAN DE VELDE LABELS WORDEN AWARDS!

HVDV Labels worden Awards

De Henry van de Velde Awards krijgen een nieuwe invulling.

De traditionele Henry van de Velde Awards voor Loopbaan, Bedrijf en Jong Talent en de Publieksprijs blijven bestaan als Henry van de Velde Lifetime Achievement Award, de Company Award, Young Talent Award en Public Award. Na 10 jaar krijgen de Henry van de Velde Labels een nieuwe invulling.

In 2006 werden de eerste Henry van de Velde Labels uitgereikt. Al snel werd dit Label erg gegeerd bij ontwerpers en bedrijven. 124 producten en diensten kregen de voorbije jaren dit internationale kwaliteitslabel dat goed ontwikkelde en vormgegeven producten en diensten onder de aandacht bracht.

De Henry van de Velde Labels worden vanaf nu weer Awards en zullen uitgereikt worden aan producten, projecten of diensten die vanuit een designmethodiek of attitude (deels) een antwoord bieden voor actuele vraagstukken. Daarbij sluiten we aan bij de laatste ontwikkelingen in design en willen we nu nog meer focussen op de waarde en impact van design op onze economie en maatschappij en op het klimaat, vandaag en in de toekomst.

Dit doen we door vragen te stellen, problemen en conflictsituaties te detecteren en de beste en meest inspirerende designoplossingen hiervoor (of voor een onderdeel ervan) in de kijker te zetten, te lauweren en te contextualiseren. Deze Awards vertellen hoe design het verschil kan zijn, mee bijdraagt tot economische groei en zorgt voor een betere en humanere wereld. Met deze invulling hopen we onze samenleving en industrie te inspireren en aan te zetten tot de consequente toepassing van design en design thinking.

 

Hoe pakken we dit aan?

De Henry van de Velde Awards richten zich tot alle designdisciplines.

We formuleerden acht vraagstukken die elk één categorie vormen. Deze staan geformuleerd in het reglement van de Henry van de Velde Awards 16 onder artikel 5.4. Uiteraard zoeken we niet enkel naar globale oplossingen. Ieder project, product, dienst en systeem die een zinvol antwoord geeft op een deel van het gestelde probleem komt evenzeer in aanmerking. Hierbij focussen we steeds op vorm, functie en waardecreatie op economisch, sociaal/maatschappelijk en/of ecologisch vlak.

In elke categorie worden maximum 3 oplossingen genomineerd. In totaal dus maximum 27. Deze worden 2 maanden voor de uitreiking breed publiekelijk bekendgemaakt en vanaf dan kan het publiek online zijn favoriete project aanduiden. De Publieksprijs wordt vanaf deze editie ook reeds bekendgemaakt tijdens de ceremonie zelf op 19 januari 2017.

 

Henry van de Velde Award 16 OVAM Ecodesign PRO

De OVAM Ecodesign Award PRO wordt een aparte Henry van de Velde Award en blijft ondersteund door de OVAM. Kandidaten voor deze Award schrijven zich vanaf nu online in via het deelnameformulier van de Henry van de Velde Awards op www.henryvandevelde.be. Vanaf nu zullen dus ook de drie genomineerde projecten binnen de categorie OVAM Ecodesign PRO meedingen voor de Publieksprijs. De projecten dienen wel bij inschrijving op de markt te zijn.

 

De selectie

In het reglement staan alle voorwaarden tot deelname.

De inschrijvingen gebeuren online op www.henryvandevelde.be en worden vanaf nu niet meer anoniem voorgelegd aan de jury.
Na 15 juni 2016 is het niet meer mogelijk om nog in te schrijven.
De selectie bestaat uit twee rondes. De eerste selectieronde gebeurt op maandag 4 juli 2016. Alle inzendingen zullen op 16 juni 2016 online toegankelijk gemaakt worden voor de juryleden die alle dossiers op voorhand kunnen inkijken en beoordelen. De resultaten van deze online jurering worden geëvalueerd op maandag 4 juli 2016 tijdens een samenkomst van de jury in de kantoren van Design Vlaanderen.

De tweede selectieronde gaat door op maandag 22 augustus 2016 op basis van het product, het project of de dienst zelf die in de eerste ronde werd genomineerd. Voor de immateriële en ruimtelijke projecten zal, indien nodig, meer uitgebreid documentatiemateriaal opgevraagd worden.
Inschrijven kan met één of meerdere producten, projecten en diensten.


Waarom u zeker moet deelnemen

Een Henry van de Velde Award of Nominatie brengt goed design onder de brede belangstelling en draagt bij tot een groeiend vertrouwen bij de producenten, retailers, media en geïnteresseerde kopers.

Een Award of Nominatie zorgt mee voor het internationale imago en de uitstraling van de ontwerpers en producenten zelf. De Henry van de Velde Awards worden internationaal erkend. Daarom zijn een Award of Nominatie een uitstekend middel om de exportmogelijkheden te verstevigen.
Bovendien moedigt het de ontwerpers aan om voortdurend het beste van zichzelf te geven, en heeft het ongetwijfeld een positieve impact op de inzet van alle medewerkers binnen het bedrijf, bureau of organisatie.

Met het logo Henry van de Velde Award 16 Winner of Henry van de Velde Award 16 Nominee kunnen de ontwerpers en bedrijven in al hun communicatie uitpakken met deze onderscheiding. Deze zullen ook uitvoerig beschreven staan met beelden op de website www.henryvandevelde.be.

We brengen ook de gehele designsector samen in een jaarlijks event op 19 januari 2017 om 19u30 in het Paleis voor Schone Kunsten, BOZAR, de belangrijkste plek in Brussel waar creativiteit en economie samenkomen.

Dan worden onder grote belangstelling van de media en in aanwezigheid van bedrijfsleiders, ontwerpers, beleidsmensen, designkenners- en liefhebbers en andere betrokkenen de gelauwerde projecten voorgesteld en de Awards officieel uitgereikt. Gedurende enkele weken krijgen alle laureaten en genomineerde projecten er ook een platform en worden ze eveneens uitvoerig beschreven in een tweetalige Nederlands-Engelse publicatie die ruim verspreid wordt. Bovendien komen alle nominaties in aanmerking voor de Henry van de Velde Public Award 16.

 

Voor meer informatie

Inge Vranken – Coördinator Henry van de Velde Awards 16
inge.vranken@designvlaanderen.be    +32(0)2 227 60 61


Bie Luyssaert – Communication manager Design
bie.luyssaert@designvlaanderen.be     +32(0)2 227 60 62