Bernadette De Loose

Bernadette De Loose

Bernadette De Loose behaalde een pedagogisch diploma en een diploma Bestuurswetenschappen. Zij volgde als vrije studente aan UG de opleiding Kunstwetenschappen (o.a. architectuur, monumentenzorg, plastische kunsten).

Sinds 1984 is zij werkzaam in Design museum Gent en tot oktober 2013 was zij actief betrokken bij de realisatie van talrijke tentoonstellingen over design en toegepaste kunsten. Zij startte er in 1986 de publiekswerking op en gaf ‘designeducatie’ een gezicht.

Gedurende 8 jaar trad Bernadette op als lid van de Beoordelingscommissie Architectuur en Vormgeving (Vlaamse Gemeenschap) en op haar expertise wordt geregeld beroep gedaan tijdens diverse jureringen. 

Bernadette focust zich voornamelijk op de 20ste-eeuwse en hedendaagse vormgeving.

Functie
stafmedewerker Design museum Gent