Bart Lens

Bart Lens is architect en productontwikkelaar. Afgestudeerd in 1982 werkt hij aanvankelijk bij verschillende architectenbureaus. In 1995 start hij met een ontwerppraktijk LENS°ASS. Tot zijn realisaties behoren interieurinrichtingen, woningen, winkels, galeries, industriële complexen en woonerven. Hij ontwierp reeds tal van gebruiksvoorwerpen waarvan er diverse in productie en op de markt verkrijgbaar zijn. De ontwerpen, architectuur maar ook de objecten, getuigen steeds van een pragmatische, realistische aanpak van de opgave gekoppeld aan een grote aandacht voor het materialiseren. Sinds 2014 is Bart Lens gastcurator van Bokrijk. Zijn ambitie is om vakmanschap opnieuw te honoreren en het maatschappelijk relevant te maken. Bart Lens won de Henry van de Velde Lifetime Achievement Award 17 voor zijn loopbaan, naast verschillende Henry van de Velde Awards voor zijn ontwerpen.

Functie
Architect