Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein

Winnaar

Naam bureau
architecten de vylder vinck taillieu / BAVO / Werkgroepen van artsen, directie, personeel én patiënten
Naam ontwerper(s)
architecten architecten de vylder vinck taillieu en architecten BAVO
Naam bedrijf
KARUS (Psychiatisch Centrum Caritas)

Toelichting

Community Award

Het Sint-Jozef gebouw van PC Caritas in Melle krijgt onverwachts een tweede leven als monumentale buitenruimte opengesteld voor patiënten, personeel, bezoekers en omwonenden.

De voorgeschiedenis is opmerkelijk. Het statige Sint-Jozef gebouw in het hart van de campus werd gesloopt. Ondertussen zette BAVO werkgroepen op van artsen, directie, bestuur, personeel én patiënten om een visie te ontwikkelen rond het Psychiatrisch Centrum van de Toekomst. Heel wat ideeën die toen geformuleerd werden over de algemene inrichting van de campus en de relatie ervan met de dorpsomgeving bleken echter prima te rijmen met het bestaande gebouw. Het klassieke ziekenhuis is een verzameling van gebouwen met een specifieke invulling: beddenhuis, therapiehuis, werkhuis, etc. Tussen de gesloten gebouwen rest de patiënten weinig behalve een gapende leegte van gemillimeterd gazon. In deze benepen geografie kennen heel wat bezigheden geen plaats in het ziekenhuis. De projectdefinitie vormde een collage van verlangens van patiënten en personeel. Zo werd Sint-Jozef omschreven als een monumentale buitenruimte die dienst doet als centrale ontmoetingsplek, een rambla om te kuieren, een plek om te schuilen, een plaats om uit te kijken, een wensmuur, een tussenruimte, een zithoek om een sigaret te roken en wat nog allemaal meer.

Toen werd beslist om Sint-Jozef toch nog te redden van de sloop. De monumentale buitenruimte kreeg de naam Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein om te benadrukken dat het geen leeg gebouw is, maar een ruimte van mogelijkheden voor zowel patiënten, personeel als omwonenden.

Het voorstel van Architecten De Vylder Vinck Taillieu behoudt Sint-Jozef in de actuele status van afbraak en sporen van vernieling. De vraag naar een plein wordt geïnterpreteerd als een vraag naar een ruimte voor verlangens. Sint-Jozef wordt opengesteld als een complexe leegte met variërende mate van toegankelijkheid, licht, doorzicht, geslotenheid, natuur, collectiviteit, etc. De bedoeling is om een overschot aan ruimte te voorzien dat kan toegeëigend worden door eender wie.

De algemene inzet is om het aftakelingsproces van Sint-Jozef zo lang mogelijk uit te stellen en geen onomkeerbare ingrepen te verrichten die een hypotheek leggen op de toekomst van het gebouw. Het gebouw kan in de toekomst een nieuwe invulling krijgen en is aanpasbaar naargelang de veranderende noden en verlangens in het psychiatrisch centrum.

www.architectendvvt.com

www.karus.be

www.bavo.cc